Kontakt ZŠ Mikulovice

Základní škola Mikulovice, okres Jeseník

Hlavní 346
790 84 Mikulovice
Česká republika
Tel.: +420 730 892 961
Mapa
Telefonní seznam

Ředitelství

 

 

Mgr. Látalová Ivana – ředitelka školy

+420 730 892 961 - reditel@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Hoferková Šárka - zástupkyně ředitelky, členka preventivního týmu
+420 733 180 524 - hoferkova@mikulovicezs.cz

 

Učitelé
 

Mgr. Dostálová Pavla - třídní učitelka I. třídy, členka preventivního týmu, výchovný poradce

+420 730 892 962 - dostalova@mikulovicezs.cz

Mgr. Lužíková Marcela - třídní učitelka II. třídy
+420 730 892 962 - luzikova@mikulovicezs.cz

Mgr. Kvapilová Eva - třídní učitelka, III. třídy

+420 734 218 134 - kvapilova@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Janíčková Zuzana - třídní učitelka IV. třídy

+420 734 218 134 - janickova@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Dočkalová Milena - třídní učitelka V. třídy

+420 734 218 134 - dockalova@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Keltošová Petra - třídní učitelka VI. třídy, členka preventivního týmu

+420 734 218 134 - keltosova@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Plháková Lucie - třídní učitelka VII. třídy

+420 734 218 134 - plhakova@mikulovicezs.cz

 
 

 

Mgr. Kapustová Pavlínová - třídní učitelka VIII. třídy

+420 734 218 134 - kapustova@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Vavrač Jan - třídní učitel IX. třídy

+420 734 218 134 - vavrac@mikulovicezs.cz

Mgr. Šťastná Lenka - učitelka, členka preventivního týmu, metodik prevence

+420 734 218 134 - stastna@mikulovicezs.cz

Mgr. Hromada David - učitel

+420 734 218 134 - hromada@mikulovicezs.cz

Bc. Jitka Pecová – učitelka, asistentka pedagoga

+420 734 218 134 - pecova@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Kovaříková Martina - učitelka, asistentka pedagoga

+420 734 218 134 - kovarikova@mikulovicezs.cz

Mgr. Bundilová Martina - učitelka, členka preventivního týmu

+420 734 218 134 - bundilova@mikulovicezs.cz
 

Šarmanová Anna - asistentka pedagoga

+420 734 218 134 - sarmanova@mikulovicezs.cz

 

Kalašová Lada - asistentka pedagoga, školní asistentka

+420 734 218 134

 

Školní družina

Krajčíková Iva - vedoucí vychovatelka ŠD

+420 730 892 962 - krajcikova@mikulovicezs.cz

 

 

Modláková Miroslava - vychovatelka ŠD

+420 730 892 962 - modlakova@mikulovicezs.cz

 

Bc. Sedláková Irena - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga, členka preventivního týmu

+420 730 892 962 - sedlakova@mikulovicezs.cz

 

Účetní
 
Štiaková Jana - účetní školy
+420 730 892 963 - ucetni@mikulovicezs.cz

Školní jídelna
 
Zálešáková Zdeňka - vedoucí školní kuchyně
+420 734 218 146 - jidelna@mikulovicezs.cz

Školník
Kňazovčík Josef - školník
+420 725 294 567 - skolnik@mikulovicezs.cz