Kontakt ZŠ Mikulovice

Základní škola Mikulovice, okres Jeseník

Hlavní 346
790 84 Mikulovice
Česká republika
Tel.: +420 730 892 961
Mapa
Telefonní seznam

Ředitelství

 

 

Mgr. Látalová Ivana – ředitelka školy

+420 730 892 961 - reditel@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Hoferková Šárka - zástupkyně ředitelky, koordinátor ICT
+420 733 180 524 - hoferkova@mikulovicezs.cz

 

Učitelé
 

Mgr. Lužíková Marcela - třídní učitelka I. třídy
+420 730 892 962 - luzikova@mikulovicezs.cz


Mgr. Dostálová Pavla - třídní učitelka II. třídy, výchovný poradce

+420 730 892 962 - dostalova@mikulovicezs.cz

Mgr. Janíčková Zuzana - třídní učitelka III. třídy

+420 734 218 134 - janickova@mikulovicezs.cz


Mgr. Bouchalová Dagmar - třídní učitelka IV. třídy

+420 734 218 134 - bouchalova@mikulovicezs.cz


Mgr. Hromada David - třídní učitel V. třídy

+420 734 218 134 - hromada@mikulovicezs.cz

Mgr. Jaroslav Pavlíček - třídní učitel VI. třídy

+420 734 218 134 - pavlicek@mikulovicezs.cz


Mgr. Keltošová Petra - třídní učitelka VII. třídy, metodik prevence

+420 734 218 134 - keltosova@mikulovicezs.cz


Mgr. Plháková Lucie - třídní učitelka VIII. třídy

+420 734 218 134 - plhakova@mikulovicezs.cz


Mgr. Vavrač Jan - třídní učitel IX. třídy

+420 734 218 134 - vavrac@mikulovicezs.cz


Bc. Jitka Pecová – učitelka

+420 734 218 134 - pecova@mikulovicezs.cz


Mgr. Šťastná Lenka - učitelka

+420 734 218 134 - stastna@mikulovicezs.cz

Mgr. Bundilová Martina - učitelka, asistentka pedagoga

+420 734 218 134 - bundilova@mikulovicezs.cz
 

Šarmanová Anna - asistentka pedagoga

+420 734 218 134 - sarmanova@mikulovicezs.cz

 

Kalašová Lada - asistentka pedagoga, školní asistentka

+420 734 218 134

 

Mgr. Kvapilová Eva - asistentka pedagoga

+420 734 218 134 - kvapilova@mikulovicezs.cz

 

Školní družina

Krajčíková Iva - vedoucí vychovatelka ŠD

+420 730 892 962 - krajcikova@mikulovicezs.cz

 

 

Modláková Miroslava - vychovatelka ŠD

+420 730 892 962 - modlakova@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Sedláková Irena - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

+420 730 892 962 - sedlakova@mikulovicezs.cz

 

Účetní
 
Štiaková Jana - účetní školy
+420 730 892 963 - ucetni@mikulovicezs.cz

Školní jídelna
 
Zálešáková Zdeňka - vedoucí školní kuchyně
+420 734 218 146 - jidelna@mikulovicezs.cz

Školník

 

Kňazovčík Josef
+420 725 294 567 - skolnik@mikulovicezs.cz