Školská rada – funkční období od 1.1.2024 do 31.12.2026

Předseda :

Pavla Gracz

Členové :

Jiří Šimík

Michaela Švarcová

Drahomíra Dostová Jurníková

Lucie Plháková

Jan Vavrač

 

Zápisy z tohoto období:

 

1. jednání školské rady, konaného dne 14.12. 2023 

Školská rada -Funkční období od 1.1.2021 do 31.12.2023
Školská rada – funkční období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Předseda :

Michal Glausch

Členové :

Mgr. Pavlína Kapustová

Jiří Šimík

Drahomíra Dostová Jurníková

Klára Květoňová

Iva Krajčíková

 

Zápisy z tohoto období:

1. schůze ŠR dne 7.2.2018

2. schůze ŠR dne 5.9.2018

3. schůze ŠR dne 10.10. 2018

4. schůze ŠR dne 23.9. 2019

5. schůze ŠR dne 09.9. 2020