ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Základní škola Mikulovice, okres Jeseník, v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. – o poskytování poradenských služeb ve školách, zřizuje Školní poradenské pracoviště(ŠPP).

 

ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy.
Obsah služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s výše uvedenou vyhláškou, v platném znění.

 

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány:

 

Výchovnou poradkyní
Mgr. Pavla Dostálová, dostalova@mikulovicezs.cz


Školní metodičkou prevence
Mgr. Petra Keltošová, keltosova@mikulovicezs.cz
 
Konzultace s výchovnou poradkyní nebo metodičkou prevence je možno sjednat po
domluvě přes výše uvedený email, v případě nutnosti navštívit přímo ve škole.