Co nabízíme
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 
Po - Pá
6:00 - 16:30
 
Ranní provoz
6:00 - 7:45
 
Odpolední provoz
11:40 - 16:30
O NÁS

Přihlašování a odhlašování zajišťuje vedoucí vychovatelka ve školní družině.

Je prováděno na základě písemné žádosti rodičů žáka. Součástí přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny.

1. oddělení – vede Miroslava Modlaková

2. oddělení – vede Iva Krajčíková, vedoucí vychovatelka

3. oddělení – vede Irena Sedláková

06:00 – 07:45 hod. ranní provoz – odpočinková a rekreační činnost

07:45 – 08:00 hod. převod žáků do školy

11:40 – 13:00 hod. hygiena, společné stolování, odpočinková činnost, klidové hry

13:00 – 15:00 hod. zájmová a rekreační činnost

15:00 – 15:15 hod. možná příprava na vyučování

15:15 – 16:30 hod. rekreační činnost, práce v zájmových útvarech, postupný odchod žáků

FOTO
 
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI PŘI ŠD