ŠABLONY III PRO ZŠ MIKULOVICE, OKRES JESENÍK

Identifikace projektu:

 

Název projektu

 

Šablony III pro ZŠ Mikulovice, okres Jeseník​

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Specifický cíl

Číslo výzvy

02_20_080

Výzva

Šablony III

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020373

Datum zahájení projektu

01.01.2022

Datum ukončení projektu

31.12.2022

Příjemce podpory
a realizátor projektu

Základní škola Mikulovice okres Jeseník, příspěvková organizace

Hlavní 1, 790 84 Mikulovice

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Ivana Látalová, ředitelka školy

 

Cílem výzvy:

Cílem výzvy je podpořit činnost základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

 

Povinná aktivita (pro všechny  ZŠ): 

Projektový den ve výuce

 

Podpora ICT vzdělávání:

Cílem šablony je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií včetně možnosti nákupu tabletů a jejich dlouhodobé využití ve výuce.

 

Další volitelné aktivity naší školy:

Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka

Projektový den mimo školu, kluby pro žáky (čtenářský, klub ICT, klub badatelský, klub zábavné logiky a deskových her, komunikace v CJ).

AKCE PROJEKTU ŠABLONY 3

AKCE PROJEKTU ŠABLONY 3

  • All
  • PROJEKT ŠABLONY 3
More

    No content

    A problem occurred while loading content.

    Previous Next