Proč naše škola

Moderní vybavení

 V rámci projektu "Moderní vzdělávání na základní škole Mikulovice" se podařilo zmodernizovat 4 učebny a postavit venkovní výukovou učebnu

Tělocvična 

Tělocvična je součástí budovy školy,

a plnně vyhovuje požadavkům pro 

výuku tělesné výchovy.

Škola umožňuje i pronájem 

pro veřejnost.

Více zde...

 

Bezbariérový přístup

ZŠ Mikulovice je škola bezbariérová a umožňuje  vzdělávání   žáků tělesně znevýhodněných. Schodolez je vybudován nejen na schodišti školy z přízemí do 1. patra budovy, ale také umožňuje přístup do školní jídelny.

 

.

Vlastní jídelna

školní jídlena je součástí školy.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Více zde...

Místní knihovna

V přilehlé budově školy se nachází 

místní knihovna a informační středisko Mikulovice.

Je zde k dispozici veřejný internet 

+ reprografické služby (kopírka) - vše za mírný poplatek.

Více zde...

  •  
  •  
Ilustrační foto

 

Moderní vybavení

V rámci projektu "Moderní vzdělávání na základní škole Mikulovice" se podařilo zmodernizovat 4 učebny a postavit venkovní výukovou učebnu

 

HISTORIE ŠKOLY

 

Tato první obecní škola byla postavena za přispění vratislavského biskupa knížete Hohenlohe. Budova s původním vchodem směrem ke kostelu obsahovala 1 učebnu,1 byt pro učitele a 1 kancelář pro obecní úřadování. Škola měla charakter školy farní pod patronátem vratislavského biskupa a patřila k vidnavskému školnímu obvodu. Prvním řídícím učitelem byl rektor Bartsch v letech 1810 -1832. VÍCE...

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola Mikulovice, v okrese Jeseník patří mezi spádové školy Olomouckého kraje.

Nachází se v centru obce s velmi dobrou dopravní obslužností – autobusovou i železniční - asi 4 km od hraničního přechodu s Polskem. Jedná se o úplnou školu s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává  240 žáků, průměrná naplněnost tříd je 24,00 žáků. Výuka probíhá vždy v jedné třídě v ročníku, pouze  5  ročníku jsou paralelní třídy.

Škola disponuje dvěma oddělenými objekty – hlavní budovou a samostatnou budovou školní družiny se třemi třídami 1. a 2. ročníku a vlastní zahradou. V hlavní budově je 13 tříd a 5 odborných pracoven. Součástí školy je tělocvična, jídelna, učebny ZUŠ, místní knihovna a prodejna školních potřeb. Oba objekty mají bezbariérový přístup.