Projekt "DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL"

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.