Úřední hodiny jsou od 6,00 hod. do 14,00 hod.

CENY OBĚDŮ

Žáci jsou do skupin stravovaných zařazováni na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v jeho průběhu.

V případě nemoci má žák nárok na stravu pouze 1. den své nepřítomnosti, na následující dny musí být strava odhlášena. Odhlášky můžete provádět telefonicky nebo na e-mail školní jídelny.

Oznámení o změně ceny stravného od 1.9.2023
Z důvodů zvyšování hodnoty ceny potravin se mění cena stravného:

25,50 Kč,-
Skupina 7-10 let
29,- Kč
 
Skupina 11-14 let
33,- Kč
 
Skupina 15 a více let
42,- Kč
 
Cizí strávníci
91,- Kč
DŮLEŽITÉ INFO
Aktuální jídelníček naleznete zde...
Jídelníček je zveřejněn ve ŠJ vždy v pátek na další týden. Výdej stravy v ŠJ denně:
08.30 - 9.30 výdej jídla do nádob pro odběr stravy cizím strávníkům pro rozvoz
10.30 - 11.00 v jídelně cizím strávníkům
11.45 - 13.50 výdej jídla dětem
Oběd se odhlašuje nebo přihlašuje písemně v kanceláři školní jídelny den dopředu, telefonicky nebo sms na telefonním čísle 734 218 146 a také na emailu školní jídelny : jidelna@mikulovicezs.cz
V době nemoci: podle §122/zák. 561/2004Sb. vydáme rodičům oběd do nádob pouze první den nemoci! Ostatní obědy je nutné odhlásit nebo doplatit režii ke každému obědu.
FOTO
Školní jídelna