ŠABLONY II PRO ZŠ MIKULOVICE, OKRES JESENÍK

Identifikace projektu:

 

Název projektu

 

Šablony II pro ZŠ Mikulovice, okres Jeseník​

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Specifický cíl

SC 2/SC 5 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Číslo výzvy

02_18_063

Výzva

Šablony II

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012961

Datum zahájení projektu

01.09.2019

Datum ukončení projektu

31.8.2021

Příjemce podpory
a realizátor projektu

Základní škola Mikulovice okres Jeseník, příspěvková organizace

Hlavní 1, 790 84 Mikulovice

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Ivana Látalová, ředitelka školy

 

Stručný popis projektu:

Realizace projektu je zaměřena na aktivity podporující osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráci pedagogických pracovníků a aktivity rozvíjející ICT. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Cílové skupiny :

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Žáci

 

Investiční priorita:

IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

AKCE PROJEKTU ŠABLONY 2

AKCE PROJEKTU ŠABLONY 2

  • All
  • PROJEKT ŠABLONY 2
More

    No content

    A problem occurred while loading content.

    Previous Next