ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci proběhne i v letošním roce zápis budoucích prvňáčků distančně, více informací najdete v aktualitách - zde

Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční dne 8.4.2021 (čtvrtek)  ve školní družině, a to od 13,00 hod. do 17,00 hod. Pokud se někdo v tuto dobu ze závažných důvodů nebude moci dostavit, Náhradní termín bude probíhat individuálně, nejpozději však do 30.04.2020. Těšíme se na budoucí prvňáčky a rodiče žádáme, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, dále vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ( je nezbytně nutné aby byla podepsána oběma zákonnými zástupci ) a dotazník k zápisu do 1.třídy (viz. odkazy níže). Kritéria pro přijetí do 1. třídy jsou taková, že přednostně přijmeme děti ze spádové oblasti a předpokládáme naplnění jedné třídy. Děkujeme.

Zápis do školy je významným dnem pro dítě i celou rodinu, proto nespěchejte a slavnostně se oblečte.Udělejte si v den zápisu více času na dítě i na sebe.Oslavte zápis návštěvou cukrárny nebo připravte doma slavnostní večeři (podávejte potomkovo oblíbené jídlo). Dítěti udělá radost, když s ním k zápisu půjdou oba rodiče.Vyfotografujte si dítě například před budovou školy, budete mít hezkou vzpomínku. - Většina základních škol respektuje přání rodičů sledovat průběh zápisu, avšak rodiče by do zápisu neměli zasahovat. Chcete-li natáčet dítě u zápisu videokamerou, domluvte se nejdřív s učitelkou. Zápis do první třídy slouží k přihlášení dítěte k povinné školní docházce (případně k podání žádosti o předčasný nástup do základní školy nebo o odklad školní docházky) a k posouzení školní připravenosti dítěte ke vstupu do první třídy. Přihlásit dítě ke školní docházce je povinnost rodičů! Písemnou žádost o odklad školní docházky podávají rodiče dítěte nebo jeho zákonní zástupci. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.Začátek povinné školní docházky lze odložit nejpozději do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osm let.