ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Ředitelství ZŠ Mikulovice informuje zákonné zástupce o tom, že zápis dětí do 1. třídy se uskuteční dne 4.4.2024 (čtvrtek) v budově školní družiny od 13 do 17 hodin. Náhradní termín bude probíhat individuálně, po telefonické domluvě. Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2017 do 31.8.2018 (zjednodušeně děti, které do 31.8.2024 dosáhnou věku 6-ti let) a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

 

Dokumenty pro přijetí:

Žádost o přijetí

Dotazník k zápisu

Informovaný souhlas

 

Zákonný zástupce podá v době zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, není-li jeho dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. 

Potřebné dokumenty pro odklad povinné školní docházky:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo SPC

Zprávu z vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (stačí i od dětského lékaře)

 

Žádost o přijetí i žádost o odklad musí být podepsané oběma zákonnými zástupci žáka. 

Pokud to není možné, odevzdejte čestné prohlášení, že druhý zákonný zástupce souhlasí s nástupem na naši školu či s odkladem povinné školní docházky.

Zápis do školy je významným dnem pro dítě i celou rodinu, proto nespěchejte a slavnostně se oblečte.Udělejte si v den zápisu více času na dítě i na sebe.Oslavte zápis návštěvou cukrárny nebo připravte doma slavnostní večeři (podávejte potomkovo oblíbené jídlo). Dítěti udělá radost, když s ním k zápisu půjdou oba rodiče.Vyfotografujte si dítě například před budovou školy, budete mít hezkou vzpomínku. - Většina základních škol respektuje přání rodičů sledovat průběh zápisu, avšak rodiče by do zápisu neměli zasahovat. Chcete-li natáčet dítě u zápisu videokamerou, domluvte se nejdřív s učitelkou. Zápis do první třídy slouží k přihlášení dítěte k povinné školní docházce (případně k podání žádosti o předčasný nástup do základní školy nebo o odklad školní docházky) a k posouzení školní připravenosti dítěte ke vstupu do první třídy. Přihlásit dítě ke školní docházce je povinnost rodičů! Písemnou žádost o odklad školní docházky podávají rodiče dítěte nebo jeho zákonní zástupci. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.Začátek povinné školní docházky lze odložit nejpozději do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osm let.