Kontakt ZŠ Mikulovice

Základní škola Mikulovice, okres Jeseník

Hlavní 346
790 84 Mikulovice
Česká republika
kontakty
ředitelství: +420 730 892 961
školní družina: +420 730 892 962
školní jídelna: +420 734 218 146
školník: +420 725 294 567
Sborovna: +420 734 218 134
Mapa

ŘEDITELSTVÍ

 

Mgr. Látalová Ivana – ředitelka školy

kontakt: +420 730 892 961, reditel@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Hoferková Šárka - zástupkyně ředitelky, koordinátor ICT
kontakt: +420 733 180 524, hoferkova@mikulovicezs.cz

 

Učitelé, asistenti pedagogů
 

Mgr. Bouchalová Dagmar - třídní učitelka I. třídy

kontakt: bouchalova@mikulovicezs.cz


Mgr. Lužíková Marcela - třídní učitelka II. třídy
kontakt: luzikova@mikulovicezs.cz


Mgr. Dostálová Pavla - třídní učitelka III. třídy, výchovný poradce

kontakt: dostalova@mikulovicezs.cz

Mgr. Janíčková Zuzana - třídní učitelka IV. třídy

kontakt: janickova@mikulovicezs.cz


Mgr. Šťastná Lenka - učitelka V. třídy

kontakt: stastna@mikulovicezs.cz

Mgr. Hromada David - třídní učitel VI. třídy

kontakt: hromada@mikulovicezs.cz

Mgr. Jaroslav Pavlíček - třídní učitel VII. třídy

kontakt: pavlicek@mikulovicezs.cz


Mgr. Keltošová Petra - třídní učitelka VIII. třídy, metodik prevence

kontakt: keltosova@mikulovicezs.cz


Mgr. Plháková Lucie - třídní učitelka IX. třídy

kontakt: plhakova@mikulovicezs.cz


Mgr. Vavrač Jan - učitel

kontakt: vavrac@mikulovicezs.cz


Bc. Jitka Pecová – učitelka

kontakt: pecova@mikulovicezs.cz


Mgr. Šťastná Lenka - učitelka

kontakt: stastna@mikulovicezs.cz

Mgr. Bundilová Martina - učitelka

kontakt: bundilova@mikulovicezs.cz
 

Šarmanová Anna - asistentka pedagoga (VI. třída)

kontakt: sarmanova@mikulovicezs.cz

 

Kalašová Lada - asistentka pedagoga, školní asistentka (II. třída)

kontakt: kalasova@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Kvapilová Eva - asistentka pedagoga (I. třída)

kontakt: kvapilova@mikulovicezs.cz


Zapletalová Andrea - asistentka pedagoga (V. třída)

kontakt: azapletalova@mikulovicezs.cz

Školní družina

Krajčíková Iva - vedoucí vychovatelka ŠD

kontakt: krajcikova@mikulovicezs.cz

 

Modláková Miroslava - vychovatelka ŠD

kontakt: modlakova@mikulovicezs.cz

 

Mgr. Sedláková Irena - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga (IV. třída)

kontakt: sedlakova@mikulovicezs.cz

 

Účetní
 
Štiaková Jana - účetní školy
kontakt: +420 730 892 963, ucetni@mikulovicezs.cz

Školní jídelna
 
Zálešáková Zdeňka - vedoucí školní kuchyně
kontakt: +420 734 218 146, jidelna@mikulovicezs.cz

Školník

 

Kňazovčík Josef
kontakt: +420 725 294 567, skolnik@mikulovicezs.cz