Vyhledávání
Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

Slavnostní ukončení školního roku, provoz ŠD a ŠJ

Ředitelství školy sděluje, že závěrečné rozloučení se školním rokem 2023/2024  proběhne v kinosále OÚ již dne 21.06.2024, a to od 8:00 hod. Poté se žáci přesunou do svých tříd, kde jim bude vydáno vysvědčení a „Hurá na prázdniny“. Od 24.06. do 28.06.2024 všichni žáci čerpají volno ředitele školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V budově ZŠ i ŠD bude probíhat velká rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor. Provoz školní družiny bude také ukončen 21.06.2024.  Hlavní prázdniny trvají od 01.07. do 31.08.2024. Nový školní rok 2024/25 začíná v pondělí 02.09.2024.

Provoz školní jídelny je od 01.07. do 19.07. uzavřen z důvodu modernizace a čerpání řádné dovolené zaměstnanců. I zde však může dojít ještě ke změně prodloužení termínu, a to v rámci rekonstrukce. Výjimku tvoří děti z MŠ, kterým od 01.07. do 04.07. bude poskytnuta celodenní strava.

Případné doplňující informace najdete na webových stránkách školy či facebooku školy.

Vedení školy děkuje všem za pochopení a trpělivost. Taktéž děkujeme za dosavadní spolupráci, všem přejeme příjemné a smysluplné prožití hlavních prázdnin.

Mgr. Ivana Látalová

Předchozí článek 📖PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 📚👩‍🏫
Print
19

Theme picker