Škola pro život
Olomoucký
      kraj

 

zapisZápis dětí do 1. třídy se uskuteční dne 2.4.2019 (úterý) ve školní družině, a to od 13,00 hod. do 17,00 hod. Pokud se někdo v tuto dobu ze závažných důvodů nebude moci dostavit, náhradní termín je dne 3.4. (středa), tentokrát od 13,00 hod. do 16,00 hod., opět v budově školní družiny. Těšíme se na budoucí prvňáčky a rodiče žádáme, aby s sebou přinesli rodný list dítěte, dále vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ( je nezbytně nutné aby byla podespána oběma zákonnými zástupci ) a dotazník k zápisu do 1.třídy (viz. odkazy níže). Kritéria pro přijetí do 1. třídy jsou taková, že přednostně přijmeme děti ze spádové oblasti a předpokládáme naplnění jedné třídy. Děkujeme.

  Doplňující informace:

  dobré rady k zápisu do školy

  informace o zápisu do 1.třídy

  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

  žádost o odklad povinné školní docházky

  dotazník k zápisu do 1.třídy