Škola pro život
Olomoucký
      kraj

Vážení rodiče, není žádným tajemstvím , že se naše škola snaží zajistit všem svým žákům bezpečné prostředí.

 

Chceme pro odhalování šikany ve třídách udělat maximum, a proto jsme školu zaregistrovali do systému Nenech to být. Jde o unikátní možnost pro žáky i rodiče, jak bez obav nahlásit problémy v kolektivu. Upozornění na jakékoli rizikové chování přijde na adresu určeného člena školního poradenského pracoviště. Své upozornění zasílejte na odkaz: https://www.nntb.cz/s/5l1sp . Chcete-li se dozvědět více o tomto systému, podívejte se www.nntb.cz. Děkujeme vám za vaši ochotu s námi pracovat na pohodovém prostředí v naší škole. Lenka Šťastná

stitek nenech