Škola pro život
Olomoucký
      kraj

Již delší dobu bylo Mikulovicemi slyšet, že by nebylo od věci uspořádat burzu dětského oblečení. A proto na druhý listopadový týden připravilo Mikulovické SRPDŠ poprvé burzu dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Oslovili jsme Mikulovický spolek žen a jako vždy byly jejich členky ochotny pomoci při realizaci burzy. Základní škola Mikulovice nám zapůjčila starou tělocvičnu, která se pod šikovnýma rukama všech oraganizátorek proměnila ve velký obchodní dům s fůrou dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Vždyť se do akce zapojilo na 44 prodávajících. První dva dny jsme přebírali zboží, ukládali na stoly, věšeli na ramínka. Tak aby každý prodávaný kousek zboží měl své místo. Ve středu od 8:00 hodin byl zahájen prodej, který probíhal formou „samoobsluhy“. Netrpělivě jsme očekávali kolik se toho prodá, kolik bude zájemců o nabízené zboží. Na první akci tohoto typu to nebylo tak špatné. Při páteční inventuře prodaného zboží jsme byli mile překvapeni celkovou částkou za prodané zboží a to necelých 15 000 Kč, které jsme v pátek předávali maminkám, jejichž oblečení a další zboží jsme prodali. Vše se samozřejmě neprodalo a neprodané věci nepropadly našemu spolku, ale byly vráceny maminkám. Moc děkujeme všem maminkám, které nám do burzy přispěly. V tomto trendu hodláme i nadále pokračovat.

Ještě jednou děkujeme Mikulovickému spoku žen za jejich velkou pomoc a paní Zdeně Zapletalové za perfektně odvedenou práci v pokladně.

                                                                                                              Za Mikulovické SRPDŠ Hana Klimčiková

Příjmení:   Označení zboží :  
Jméno:   Telefon:  
         
číslo popis zboží cena prodáno vyúčtování
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Pořadatel si vymezuje právo nezařadit do prodeje špinavé, nebo   jiným způsobem poškozené oblečení.

Mikulovické SRPDŠ při ZŠ Mikulovice a ZŠ Mikulovice pořádá podzimní

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ                                            

a ostatních potřeb pro děti – obuv, sportovní potřeby, knihy, hračky…..

Příjem             9. – 10. 11. 2015             od  8,00 do 18,00 hodin

Prodej           11. – 13. 11. 2015                   od 8,00 do 18,00 hodin

Vyúčtování     13. 11. 2015                      od 17,00 do 18,00 hodin

vše v malé tělocvičně ZŠ Mikulovice

Prosíme o vyhotovení seznamu zboží z důvodu urychlení příjmu a vyúčtování zboží. Prázdný seznam je ke stažení na stránkách školy – sekce SRPDŠ nebo v papírové formě v družině.

Přijímáme věci čisté, označené dobře upevněnou cenovkou a přiloženým seznamem věcí

Bližší informace na telefonu 725246533

Srdečně zveme členy, nečleny i zájemce o členství, na členskou schůzi Mikulovického spolku rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Mikulovice, která se koná 13.10.2015 od 19 hodin v POHODĚ

Program členské schůze:

  1. 1.Vystoupení hostů
  2. 2.Rozdělení příspěvků na kroužky
  3. 3.Akce na školní rok – termíny
  4. 4.Návrh na rozpočet na školní rok 2015/2016
  5. 5.Novinky pro žádání grantů z obce Mikulovic
  6. 6.Příprava na Mikuláše
  7. 7.Diskuze

hosté:               Mgr. Ivana Látalová – ředitelka školy

                         Jana Štiáková - účetní

Svolavatel: předseda spolku Jitka Machtová      V Mikulovicích dne: 9.10.2015

Jak určitě víte od nového roku je v platnosti nový občanský řád a podle něj musí být každé sdružení zaregistrováno na ministerstvu spravedlnosti. A rovněž musí ve svém jméně obsahovat název spolek. Proto i my jsme přepracovali naše stanovy a náš nový název je Mikulovický spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Mikulovice, takže zkratka SRPDŠ nám zůstane. Spolek pracuje ve složení: předseda Jitka Machtová, pokladník Hana Klimčiková, členové kontrolní komise Šárka Jasanová, Marta Ostrá, Eliška Alföldiová, členové spolku Andrea Alföldiová, Iva Krajčiková, Josef Maceček, Lenka Šťastná, Pavla Chovancová, Mirka Žídková, Pavla Podoláková, Jitka Přibylová, Eva Zemanová.

Příjmy našeho spolku jsou tvořeny z příspěvků žáků ve výši 100 Kč na školní rok na každého žáka. Příspěvky za žáky byly v loňském roce vybrány v celkové výši 22 050 Kč.

Spolek každým rokem žádá na akce pro děti o granty z Obce Mikulovice, které tvoří 60 % nákladů na akci, a zbylých 40 % jsme hradili z vlastních zdrojů. Jediným vlastním zdrojem financování naší činnosti je pořádání maškarního plesu, který přinesl do pokladny 37 000 Kč. Spolek přispěl na adopci a kroužky pro děti, které jsou organizovány základní školou částku 30 750 Kč, a 7 500 Kč přispěl na výlet nejlepších žáků.

Nyní něco o našich akcích:

První akcí byl Mikuláš, kde děti nejen dostaly mikulášské balíčky, ale bylo pro ně připraveno i vystoupení občanského sdružení PRONATHUS z Velkých Kunětic. Na akci se finančně spolupodílelo SRPDŠ a mateřská školka Mikulovice. Mikulášské balíčky v plné výši tj. 15 000 Kč uhradila obec Mikulovice. Akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci sponzorských darů Ondřejovické strojírny a JPS Pavlovič. Všem děkujeme. Akce se u dětí i rodičů setkala s velkým úspěchem.

Jako každým rokem jsme v únoru zorganizovali maškarní ples. V letošním roce se nám podařilo zajistit bohatou tombolu s opravdu hodnotnými cenami. Z příjmu plesu byly ohodnoceny děti ve třídách, které se podílely na výzdobě sálu, a celý výtěžek z plesu jde na podporu zájmových kroužků.

Na velikonoční výstavu se nám podařilo sehnat nové vystavovatele a prodejce jak z řad občanů tak i organizací. V letošním roce utratili návštěvníci výstavy rekordní sumu a to 21 tisíc korun. Jsme rádi, že se nám podařilo zapojit do výstavy všechny kategorie občanů. Mohli jste zhlédnout a nakoupit si výrobky jak od dětí z mateřských škol tak i od našich seniorů a dětí z dětského domova v Jeseníku – lázní. Výstava se znovu uskutečnila v prostorách tělocvičny na základní škole a rádi jejich prostory využijeme i pro další rok. Výstava byla spojena se soutěží s názvem Jablečné variace. Jedním ze soutěžních výrobků byla i jablíčka v tekutém stavu a soutěžící byl odměněn za nápaditost. V rámci výstavy si děti i dospělí mohou uplést košíček z pedigu a seznámit se s jejich výrobou. Na akci byla vyčleněna částka 5000 Kč.

V květnu jsme pro všechny ženy a matky připravili tvořivé odpoledne. Poprvé jsme využili prostory školní tělocvičny a umístili tvořivé dílničky do jednoho prostoru. Účastníci tak byli neustále v kontaktu a mohli nezávazně přecházet z jedné dílny do druhé. Pro účastníky byly připraveny dílny pedigu, čajových sáčků a batiky. Pro děti byl připraven dětský koutek, kde si mohly vyrobit srdíčko z vlny. Veškerý materiál byl pro účastníky zdarma.   Pro všechny zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení. Akce byla dotována částkou 10 000 Kč.

V červnu jsme pro děti připravili na jejich svátek putování s večerníčkem. Na tuto akci nám vyšlo nádherné počasí. Po náročné a dlouhé cestě si mohly děti i jejich doprovod odpočinout v příjemných prostorách sportoviště u hranic v Mikulovicích. Děti využili sportoviště a rodiče si v klidu mohli posedět v příjemné venkovní restauraci.  Na sladkosti pro děti byla použita částka 20 000 Kč.

Členové SRPDŠ vypomáhají i při organizaci Dýňových slavností, které pořádá školní družina Mikulovice.  

Všechny tyto akce by se nemohly uskutečnit bez finanční pomoci Obce Mikulovice, kde žádáme o dotace a za přispění Klubu žen z Mikulovic a dobrovolníků z řad občanů Mikulovic a našich opravdu štědrých sponzorů.

Ze všech těchto akcí máme vedenou kroniku, která je vám k dispozici a kdykoliv můžete nahlédnout nebo i přispět vašimi poznatky a fotografiemi. Budeme rádi, když zde vyjádříte svůj názor, tak aby naše práce pro děti byla co nejlepší.

O všech akcích jste informování na plakátech, v Mikulovickém čtvrtletníku a na stránkách školy v sekci SRPDŠ. Fotky z akcí jsou pravidelně vystavovány ve vestibulu obecního úřadu.

Pro letošní rok připravujeme stejné akce jako každým rokem, ale chtěli bychom jim dát novou podobu. Držte nám palce, ať se vše podaří a akce vám a vašim dětem přinesou jen radost. Doufáme, že nadále budete naše akce navštěvovat.

Na závěr bych chtěla poděkovat jak členům SRPDŠ tak i nečlenům, kteří nám pomáhají na akcích během školního roku a jako každým rokem Vás chci požádat, zda někdo z vás se nechce zapojit, rádi Vás přivítáme v našich řadách. Budeme rádi i za poskytnutí dobrovolnické činnosti pro náš spolek při pořádání různých akcí.

 

V předvečer dne české státnosti vyjelo Mikulovické SRPDŠ navštívit malou slovenskou vesničku Sveržov. Po dlouhé, ale veselé cestě jsme dojeli do cíle naší cesty. I když jsme dorazili v pozdních večerních hodinách a unavení z cestování, veškerá únava z nás ihned odpadla po příjemném, srdečném a milém přivítání našich hostitelů.

Náš Spolek SRPDŠ je zaměřen na děti a jejich činnost a proto i z nás se na chvíli stáli žáci. V sobotu jsme začali naši družební návštěvu ranní rozcvičkou pod vedením Ivy Krajčikové. Tím byl splněn úkol z tělesné výchovy. Dalším vyučovacím předmětem byly základy slovenštiny na půdě malotřídní školy ve Sveržově. V krásně vyzdobené malotřídce jsme si zopakovali slovenskou abecedu a i když jsme již dříve narození některá slova pro nás byla neznámá.

Nejzajímavějším předmětem našeho výletu byl ovšem dějepis. Unikátní památku v Bardějově představuje židovské suburbium se synagogou – jedna z nejhodnotnějších památek židovského kulturního dědictví ve střední Evropě, nebo městská radnice ze začátku šestnáctého století. Součástí městské památkové rezervace jsou i zachovalé pozůstatky opevnění s bránami a dělostřeleckými baštami.Odbornou přednášku v židovském památníku z úst slovenské průvodkyně doplnili Pavel Macháček a Marta Ostrá. Jejich společná přednáška v nás zanechala nesmazatelné vzpomínky.

Prošli jsme se po Bardějovských lázních a prohlédli jsme si skanzen, který je nejstarším zařízením svého druhu na Slovensku.

V hodině přírodopisu jsme navštívili místní restauraci, kde jídlo připravují z vlastního chovu zvířat. Seznámili jsme se se slovenskými kačkami, nutriemi a různými opeřenci.

Základy stolování, chování při jídle a pitný režim jsme pravidelně opakovali po celý náš pobyt. Tento předmět jsme absolvovali neščetněkrát a vždy jsme obstáli na jedničku.

V hodině chemie jsme ochutnali snad veškeré možné kombinace výroby slivovice – jahodová, jablečná, švestková, hrušková.

Hudební výchova byla naplánována na večerní hodiny. Při harmonice a zpěvu místního pěveckého sboru Matičiar jsme dokázali sedět do ranních hodin. Kam se hrabe Superstar.

Fyzikální zákony jsme si vyzkoušeli v praxi a opravdu fungují.

V neděli při zpáteční cestě proběhl zeměpis. Projížděli jsme pod Vysokými Tatrami, kde jsme v slunečních paprscích zahlédli observatoř na Lomnickém štítu i skokanský můstek, minuli jsme Liptovskou Maru, nespočet hradů a zřícenin.

Velké poděkování patří vedení OÚ Mikulovice, která nám umožnila výlet do družební vesnice Sveržov. A další veliké poděkování patří všem ve Sveržově, kteří s námi trávili svůj volný čas , hlavně panu starostovi Pavlu Ceľuchovi s manželkou, provázeli nás po celý pobyt a přidali zajímavé informace o Sveržově a okolí.

Rovněž patří poděkování našim sponzorům, kteří nám věnovali dárky pro představitele obce Sveržov a to: Obec Mikulovice, Ondrstroj Ondřejovice, Česko-slezská výrobní, a.s. Zlaté Hory, Ing. Oldřich Tomášek Široký Brod, Marta a Milan Ostří Mikulovice, JPS Pavlovič Mikulovice, kroužek keramiky, klub košíkářek. YES CHIPS.

Za SRPDŠ Hana Klimčiková    

Pozvánka na velikonoční výstavu

Touto cestou Vás SRPDŠ srdečně zve ve dnech 26. a 27. 3 2015 na tradiční velikonoční výstavu v prostorách Základní školy v Mikulovicích. V letošním roce připravujeme výstavu tak trochu v „novém kabátě“. Oslovili jsme nové vystavovatele ze širokého okolí – batika, vlna, svíčky, med, zdravá výživa, atd.. Chystáme novou dekoraci výstavy. Pro děti bude připraven dětský koutek a pletení z pedigu pod vedenou paní Kateřiny Macháčkové. Pro dospělé připravíme malé posezení u kávičky. Každý návštěvník výstavy obdrží malý dáreček.

Letošní téma v soutěži o nejlepší výrobek Mikulovic je na téma Jablečné variace. Budeme rádi, když se této soutěže zúčastní co možná největší počet soutěžících. Pro výherce jak laické tak i odborné poroty máme opravdu hodnotné ceny, které budou slavnostně předávány za účasti pěveckého sboru Mikulovic.

Program              25.3.2015            16,00 – 18,00                     přebírka výrobků od vystavovatelů

                               26.3.2015            8,00 – 10,00                       přebírka výrobků od vystavovatelů

                                                               10,00 – 18,00                     prodejní velikonoční výstava

                                                               8,00 – 13,00                       přebírka pečených výrobků

                                                               13, 00 – 17,00                    soutěž o nej… výrobek

                                                               17,00                                    slavnostní předávání cen za nej… výrobek                          27.3.2015                8,00 – 16, 00                      prodejní velikonoční výstava    

Maškarní ples – V zámku a podzámčí

Rok se s rokem sešel a znovu nastal čas maškarního plesu organizovaného SRPDŠ, Obcí, TJ sport a Klubem žen z Mikulovic.

Sál sokolovny proměnili v poslední únorový den léta páně 2015 dobrovolníci z řad členů i nečlenů SRPDŠ v zámek a v jeho podzámčí. Od ranních hodin se společně snažili připravit co nejkrásnější prostředí pro letošní maškarní ples na téma V zámku a podzámčí. Děti ze základní školy a družiny Mikulovice vytvořily pro návštěvníky plesu opravdu úžasnou výzdobu. Děkujeme jim za jejich snahu a těšíme se na další spolupráci.

Při příchodu tanečníků na sál bylo pro každého z nich připraveno z rukou české selky klasické staročeské pohoštění - chleba a sůl.

Téma letošního plesu přivedlo na taneční parket mnoho nádherných masek. Kolem deváté hodiny večerní dokonce navštívil náš ples král a královna se svoji početnou družinou s kardinálem, mnichy, jeptiškami a dvorními dámami ze vzdálené vesnice. Z pohádkové říše přiletěl okouknout ples čaroděj druhé kategorie Rumburak spolu s princeznou Arabelou. Ani Babička, která přišla na ples se svoji početnou rodinkou, neseděla v koutě a zapojila se do tanečního reje.   Obslužný zámecký personál dostal na dnešní večer volno, a proto mohl navštívit náš vyhlášený ples. Na parketě si spolu zatancovali jak kuchařky, služky, selky, krčmářky, zahradník tak i rytíři, cikánka, žebračka a z mýtického světa i bílá paní. Dokonce i kat pro sobotní večer odložil své řemeslo a přišel si vyhodit z kopýtka. Po náročném tanečním rejdění se mohli tanečníci občerstvit ovocem, které nám darovala školní jídelna a které bylo připraveno na stolech pro návštěvníky plesu.

K poslechu a tanečním kreacím vyhrávala kapela Fantasia z Jeseníku. Mezi jednotlivými tanečními bloky této skupiny vystoupila taneční skupina NEW FLASH, která nám předvedla nádherné taneční sestavy.   Za jejich vystoupení patří velké poděkování.

V podzámčí byla pro návštěvníky plesu připravena bohatá tombola a úderem 23 hodiny vydal chlívek se šťastnými selátky svých 200 pokladů. V letošním roce se k nám sponzoři zachovali více než štědře a proto mohlo být rozdáno nejen 200 cen při malé tombole, ale i vylosováno na 33 velkých cen s hodnotnými cenami. Návštěvníci mohli v letošním roce vyhrát digitální fotoaparát, tablet, sele na rožeň, bohaté dárkové koše, hodnotné poukázky, domácí spotřebiče a mnoho dalších kvalitních cen.

Tímto by členové SRPDŠ Mikulovice chtěli všem sponzorům poděkovat a doufáme, že i pro příští akce pro děti můžeme počítat s jejich vstřícností a ochotou spolupracovat. V závěru článku uvádíme abecední seznam všech letošních sponzorů.

Občerstvení znavených tanečníků bravůrně zvládl Klub žen Mikulovice. Hostům bylo nabídnuto opravdu královské menu ve formě jednohubek, párků a řízečků. O napojení žíznivých tanečníků bylo postaráno v hojně zásobeném baru.

Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat všem dobrovolníkům z řad našich občanů, kteří neváhali a přidali ruku dílu. Sál pod jejich rukama se proměnil v nádherné sváteční prostředí, kde se návštěvníci plesu cítili jako na zámku. Doufáme, že jste se za jejich přičinění dobře pobavili.

Rovněž chceme poděkovat i Vám a to za hojnou účast a věste, že Vámi utracené peníze za vstupné a tombolu budou rozumně použity na činnost dětí v zájmových kroužcích a na jiné mimoškolní aktivity dětí Základní školy v Mikulovicích.

Na závěr bychom chtěli poděkovat i za spolupráci při chystání a hlavně úklidu zaměstnancům obce pod vedením pana Jaroslava Mrtky ml..

Sponzoři: AGRO A.R.W., Agroprodukt spol. s.r.o. Supíkovice, Alföldi - Sklenářství Mikulovice, Automax s.r.o. Písečná, Auto cont Jeseník, Babinská Naděžda Mikulovice, Bednaříková Iveta Mikulovice, BIRRA chips Česká Ves, Diasová Marcela Jeseník, Dlabač Ladislav Mikulovice, Domeček - knihkupectví Jeseník, Doležal Václav Mikulovice, Elektroservis Koláček s.r.o. Hradec Nová Ves, Euroshop Jeseník, Fronczyk Klaudia - kadeřnictví Mikulovice, Guzejová Miluše Česká Ves, Halamka s.r.o. Mikulovice, Hospůdka u Pepana Jindřichov, Hrašková Ivana Hradec Nová Ves, Hruška Mikulovice, JPS Pavlovič Mikulovice, JVS spol s.r.o. Jeseník, K AGRO - Ivan Kasal, Mikulovice, Kadeřnictví - Anna Görlichová Mikulovice, Kadeřnictví - IMAGE Mikulovice, Kantoři - divadelní spolek Mikulovice, Klub maminek Mikulovice, Kosmetika Lada Mikulovice, Kovářová Jarmila – pedikúra, Kroužek pletení košíků Mikulovice, Kunčar - restaurace Sokolovna Mikulovice, Květinářství Gerbera Jeseník, Květinka - Kateřina Seibertová Mikulovice, Látal Břetislav - Autodoprava Mikulovice, Látal Martin - oprava motorových vozidel Mikulovice, Levné nářadí s.r.o. Petr Jurčák Jeseník, Manželé Petrekovi Zlaté Hory, Marinka Jiří, Masna Keppert Jeseník, Mateřská školka Mikulovice, Muzikant Václav Široký Brod, Restaurace Na Palubě Mikulovice, Obec Mikulovice, Oldřich a Helena Psotkovi Mikulovice, Ondráš Otakar – Neptun – Mikulovice, Orel František Praha, Ondřejovická strojírna a.s. Salisov, Palírna Písečná, Manželé Plašilovi Mikulovice, Papírnictví - Adéla Bauerová Mikulovice, Pěkná Zdeňka Jeseník, Plastkon product s.r.o. Mikulovice, Plencnerová Jaroslava Mikulovice, Posilovna Šibl Mikulovice, Potraviny Šiblová Mikulovice, Reinold s.r.o. Stará Červená Voda, Restaurace POHODA Mikulovice, Rep – tisk Jeseník, LH Ranch Kolnovice, SABAS spol. s.r.o. Javorník, Salon Fryzjerski Glucholazy, Selská pekárna Supíkovice, Silvia Siatková Mikulovice, Skipark Filipovice, Soužití 2005 o.p.s. Mikulovice, Sportovní hala Mikulovice, SRPDŠ Mikulovice, Stavebniny Přecechtěl- Hobby centrum, Studio 4 Jeseník, Školní družina při ZŠ Mikulovice, Školní jídelna Mikulovice, Šuráň Ladislav Mikulovice, Technické služby Jeseník, Tenisový bar Zlaté Hory, TJ sport Mikulovice, Tomášek Oldřich Ing. včelařství Široký Brod, Tomšů Břetislav Mikulovice, Tony-Agro spol. s.r.o. Česká Ves, Trivium Trade s.r.o. Zlaté Hory, Truhlářství- Jiří Moravec Mikulovice, Viden Plus a.s Jeseník, Vlastimír Janíček – Česká pojišťovna, Wormová Bára FaB Wormovi Hradec Nová Ves, Zahrada 2000 o.s. Dětřichov, Základní škola Mikulovice, Zdeněk Štěpán TRANSPORT Mikulovice                      

Mikulášská nadílka

7 prosinec 2014 připomínal počasím spíše dušičkový den než vánoční čas, ale atmosféra v areálu TJ sport za sokolovnou byla přímo vánoční. Program, který pro Vás připravilo SRPDŠ spolu s Mateřskou školkou Mikulovice jsme měli naplánovaný až od 16 hodiny, ale některé děti se již nemohly dočkat a tak již po 15 hodině přicházely a obhlížely připravované vystoupení.

U vchodu do areálu zapsaly členky SRPDŠ přicházející děti do seznamu pro Mikuláše a obdarovaly je malou sladkostí. Na některých z nich byla znát obava, zda přeci jen nezlobily a zda dostanou od Mikuláše nadílku. V jejich očích se odrážela radost i obava z nadcházejících chvil. Některé dokonce hlásily už dopředu, že celý rok nezlobily a byly hodné.

V půl páté začalo dlouho očekávané představení. Občanské sdružení PRONATUS z Velkých Kunětic si pro děti z Mikulovic, Širokého Brodu a Kolnovic připravilo vánoční pásmo koled, ohňové show, ohňostroje a předávání mikulášských balíčků.

Za tajemných tonů hudby vešli do areálu Mikuláš spolu s anděly a dlouho na sebe nenechali čekat ani čerti. Při jejich příchodu dokonce i některým rodičům zatrnulo a určitě si vzpomněly na své mládí, kdy sami očekávali příchod Mikuláše a hlavně čertů.

Ale naši čerti nebyli tak hrozní, přistupovali k dětem individuálně a hlavně s citem. Je pravda, že některé zlobivé děti musely pomáhat čertům řezat dřevo a musely si stoupnout na váhu hříchů, ale naštěstí si žádné dítko neodnesli do pekla a všechny děti byly řádně navráceny rodičům.

Andílci četli jména dětí, které přistupovaly k Mikuláši pro svůj dlouho očekávaný balíček. Některé děti musely doprovodit rodiče.

Po celou dobu nadílky byl pro děti připraven zdarma čaj a zákusek, který pro ně připravila mateřská školka. Klub žen připravil pro dospělé návštěvníky veselý čaj, lahodný svařáček a teplé párky. U obou stánku bylo plno a tak si myslíme, že příchozí byli spokojeni s nabídkou služeb a organizátoři byli spokojeni, že jim chutná.

Celá akce by se neobešla bez přispění obce Mikulovice, která poskytla finanční prostředky na koupi mikulášských balíčků a sponzorů - Ondřejovická strojírna a JPS Pavlovič - kteří nám finančně přispěli na zaplacení účinkujících. TJ sport zdarma poskytl prostory za sokolovnou a připravil technické zázemí pro představení a občerstvení.

Všem moc děkujeme, vynaložené finanční prostředky byly použity na dobrou věc tj. na akci pro děti.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu a zasloužili se o úspěch připravované akce. Velká pochvala patří občanskému sdružení PRONATUS za úžasnou mikulášskou show.

Za SRPDŠ Hana Klimčiková

Webdesign by NATAMI Copyright © 2013  JPS. All rights reserved • Mikulovice u Jeseníku • Olomoucký kraj •

Czech Republic • transport • stavby • zateplení • stavební stroje • dlažby • plovoucí podlahy • skladové prostory • jps •

seznam • levně • kuchyně • koupelny • voda • odpady • mikulovice.cz • mikulovice.com • jesenicko • Jeseniky • kanalizace •

Joomla hosting • grafika • správa www • návrh www • internetový obchod • správa sítě • optika • rozpočty • doprava

Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. více

rozumím

ZŠ Mikulovice využívá cookies k ukládání informací na Váš počítač, aby zvýšila funkčnost svých internetových stránek a zdokonalila jejich vlastnosti. Všechny cookies na našich stránkách můžete vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční. Váš následný pohyb po našich stránkách je brán jako souhlas s užíváním cookies pro tento www server.