Škola pro život
Olomoucký
      kraj

Identifikace projektu:
Název projektu         Moderní vzdělávání na základní škole Mikulovice
Název operačního programu        Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl        SC 2.4
Číslo výzvy        47.výzva IROP
Výzva        47.výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL)
Registrační číslo projektu        CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004209
Datum zahájení projektu        01.08.2016
Datum ukončení projektu        31.3.2019
Příjemce podpory
a realizátor projektu        Základní škola Mikulovice okres Jeseník, příspěvková organizace
Hlavní 1, 790 84 Mikulovice
Statutární zástupce příjemce        Mgr. Ivana Látalová, ředitelka školy

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je výstavba a modernizace odborných učeben školy a zavedení moderních prvků a digitálních technologií do výuky, s cílem tuto výuku pro žáky zkvalitnit a zatraktivnit.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zajistit zkvalitnění výuky v technických, přírodovědných a jazykových oborech a řemeslech, resp. zajistit kvalitnější a atraktivnější výuku v oblasti klíčových kompetencí za účelem zvýšení budoucího uplatnění žáků školy na trhu práce. Dalším cílem projektu je zkvalitnění využívání volného času dětí z místní základní školy, které by učebny využívaly k dalšímu vzdělávání a rozvoji své osobnosti v odpoledních hodinách po skončení povinné školní docházky.

Výsledky projektu:
V rámci projektu dojde konkrétně k realizaci novostavby přístřešku - venkovní učebny přírodních věd - a dále k rekonstrukci a stavebním úpravám stávajících učeben – učebny cizích jazyků, počítačové učebny, technické učebny a učebny přírodních věd, která vznikne ze stávající výtvarné učebny. Součástí projektu bude rovněž vybavení všech odborných učeben, pořízení bezpečnostních prvků a zařízení při vstupu do budovy a úprava venkovního prostranství. V důsledku realizace projektu bude zkvalitněna infrastruktura školy natolik, že dojde k modernizaci výuky, rozvoji znalostí žáků a jejich praktických dovedností. Žáci budou mít k dispozici nové a moderní prostory a technologie, které se zaslouží o implementaci zajímavých forem výuky. Projekt je zaměřen na modernizaci školy tak, aby odpovídala současným požadavkům na poskytování kvalitního vzdělávání při využívání moderních technologií. Využití nových či nově rekonstruovaných prostor se také dotkne dětí v rámci mimoškolních zájmových aktivit. Předkládaný projekt odráží potřeby kvalitní průpravy při získávání a rozšiřování znalostí, aplikace praktických dovedností i budování pozitivního vztahu k přírodě

Webdesign by NATAMI Copyright © 2013  JPS. All rights reserved • Mikulovice u Jeseníku • Olomoucký kraj •

Czech Republic • transport • stavby • zateplení • stavební stroje • dlažby • plovoucí podlahy • skladové prostory • jps •

seznam • levně • kuchyně • koupelny • voda • odpady • mikulovice.cz • mikulovice.com • jesenicko • Jeseniky • kanalizace •

Joomla hosting • grafika • správa www • návrh www • internetový obchod • správa sítě • optika • rozpočty • doprava

Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. více

rozumím

ZŠ Mikulovice využívá cookies k ukládání informací na Váš počítač, aby zvýšila funkčnost svých internetových stránek a zdokonalila jejich vlastnosti. Všechny cookies na našich stránkách můžete vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční. Váš následný pohyb po našich stránkách je brán jako souhlas s užíváním cookies pro tento www server.