První třídní schůzky školního roku 2019/2020

SuperUser Account 0 1027

Ředitelství ZŠ zve rodiče na třídní schůzky, které se budou konat dne 3.10.2019. a to od 16:00 hod. Nejdříve se  sejdeme ve školní jídelně, zde budou  předány informace od MSRPDŠ, poté plynule přejdeme do tříd a budeme řešit organizaci školního roku.

Těšíme se na hojnou účast a děkujeme za spolupráci.

  Mgr. Ivana Látalová

Adaptační kurz 6. třídy

SuperUser Account 0 1091

Ve dnech 9.-11. 9. 2019 proběhl v Osoblaze povinný kurz pro 6. ročník. Cílem tohoto adaptačního kurzu bylo stmelit kolektiv žáků a seznámit se s novou třídní učitelkou i případnými novými žáky. Program celého kurzu byl plně v režii  etopedek ze střediska výchovné péče Dobrá Vyhlídka v Šumperku. Po celé tři dny se děti společně s třídní učitelkou účastnily zajímavých aktivit a her, které byly založeny na vzájemné spolupráci, prověřovaly naši paměť, ale i smysl pro humor. Trénovali jsme rovněž strategii a logické myšlení při úkolech v lese. Čas jsme tak trávili nejen uvnitř ubytovny, ale i venku v přírodě na čerstvém vzduchu. A aby si děti vyzkoušely i jiné činnosti než jen zábavné hry, musely po oba dny samy sobě nachystat snídani. Nejprve děvčata chlapcům, ve středu tomu pak bylo obráceně. Nutno dodat, že se to oběma skupinám podařilo na výbornou! Tři dny uběhly jako voda, a když nastala středa odpoledne, nikomu z nás se nechtělo domů. I počasí nám docela přálo, a tak nezbývá než konstatovat, že tento kurz jsme si opravdu užili! Velice děkujeme také paní učitelce Janíčkové, vedoucí kurzu, že nám byla po celou dobu velkou prima oporou! :-)

                                                                                   Pavlína Kapustová, třídní učitelka

Prázdninový řečník

SuperUser Account 0 971

Ve čtvrtek 12.9. 2019 proběhla soutěž pro děti z 1. stupně. Ten, kdo se přihlásil, měl za úkol během 3 minut povykládat, jaké byly jeho prázdniny. A mluvit spatra ( neboli bez psané přípravy) celé tři minuty – není zase tak jednoduché…

Ale naši žáci se toho nezalekli a hravě zadaný úkol zvládli. Přišlo celkem 13 řečníků z 1. – 4. třídy a při líčení zážitků nechyběly ani grimasy a smích ☺ Všichni byli oceněni za odvahu drobným dárkem a potleskem.

Zuzana Janíčková 

Poprvé ve škole

SuperUser Account 0 1190

V novém školním roce nastoupilo 18 nových prvňáčků s velkým očekáváním. I letos převažuje počet dívek nad chlapci v poměru 12:6. První den přišli i s rodiči. V sále OÚ je na pódiu přivítala paní ředitelka Mgr. Ivana Látalová a všem předala symbolický klíč od školy.

Pan starosta Mgr. Roman Šťastný jim popřál úspěšný start a věnoval jim Pamětní list. Poté i s rodiči přešli do své třídy. Paní učitelka Mgr. Eva Kvapilová se s každým žákem přivítala a dala mu Večerníčka s jeho jménem.

Nikdo se nestyděl, protože si v červnu vyzkoušeli tzv. „Školu nanečisto“. Rodiče dostali základní informace a prvňáci si odnesli nové učebnice, aby si mohli doma prohlédnout co je čeká.

MSRPDŠ připravilo pro prvňáčky po týdnu školy netradiční překvapení. Čekalo na ně „Malování na obličej“ a balíček sladkostí. Žáci měli velký problém vybrat si z tolika možností nějaký obrázek. Jak jim to slušelo můžete posoudit z přiložených fotografií.

Eva Kvapilová

First34567891012

Theme picker