Výuka v době mimořádného opatření proti koronaviru

SuperUser Account 0 1377

Výuka v době uzavření školy pro žáky bude probíhat formou samostudia. Veškeré materiály najdete na webových stránkách školy v záložce "KORONAVIR - VÝUKA". 
Žáci, kteří budou mít zájem o individuální konzultace se spojí emailem s daným vyučujícím (emailové adresy všech vyučujících naleznete v záložce "KONTAKTY" na webu školy).

Zeměpisná olympiáda

SuperUser Account 0 702

Jako již tradičně, tak i letos se konalo v prostorách naší školy okresní kolo zeměpisné olympiády. Do naší školy se sjely všechny chytré hlavy nacpané všemi možnými vědomostmi, aby poměřily své síly. Soutěžilo se v kategoriích A – 6. třída, B – 7. třída a C – 8. a 9. třída. Nutno říct, že zadání nikdy není vůbec snadné a jinak tomu nebylo ani letos. Celkově se okresní kolo skládá ze tří částí – práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktická část. Soutěžící se do práce pustili s vervou a kolem poledne jsme znali vítězné příčky. Přední místa obsadili žáci z okolních škol, naši žáci se letos bohužel neumístili. Přesto je třeba ocenit jejich snahu a píli, kterou vynaložili při přípravě. Všichni budeme doufat, že své znalosti příští rok zúročí s lepším výsledkem.

Vítězům moc gratulujeme a těšíme se zase za rok…

 

Hoferková Šárka

Vánoční sen

SuperUser Account 0 1037

Protože „Sny se plní nejen o vánocích“, rozhodli se žáci ze 3.třídy, že vyrobí v rámci pracovních činností různé vánoční dekorace a dárečky, které následně prodají na vánočním jarmarku a výtěžek věnují na splnění jednoho takového snu. Ke třeťákům se následně přidali další žáci. Vybranou částku z prodeje osobně děti předaly rodičům malého Míši, který do života vstoupil s handicapem. Tyto peníze pomohou při nákupu na rehabilitační a kompenzační pomůcky chlapce. Jsme hrdi na to, že s tímto nápadem přišly děti samotné.

Mgr. Lenka Šťastná

Vánoční prázdniny

SuperUser Account 0 1019

Vážení rodiče, milí žáci,

kalendářní rok se chýlí pomalu ke konci, proto několik informací a slov na závěr. Sděluji,  že poslední den výuky v roce 2019 byl stanoven na 20.12.2019. Od 23.12.(pondělí) již začínají vánoční prázdniny a končí 3.1.2020 (pátek). Ve škole se opět sejdeme  6.1.2020 (pondělí). Po celou dobu vánočních prázdnin nebude provoz školní družiny zajištěn. Co se týká obědů, pro žáky také začneme vařit až od 6.1.2020, pro ostatní strávníky školní jídelna vaří již od 2.1. 2020. Pro poslední týden výuky ,tj. od 16.12. do 20.12. se nic nemění, výuka i ŠD bude probíhat v plném rozsahu (viz rozvrh v systému škola-online).

Vedení školy  děkuje  rodičům za jejich dosavadní spolupráci  a  všem přejeme  příjemné, hvězdami a třpytivým sněhem protkané vánoční svátky plné pohody a splněných přání. Ať ve skořápkách tří kouzelných oříšků naleznete lásku, zdraví a štěstí.

 

Mgr. Ivana Látalová

First3456781012

Theme picker