Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

Změny v přijímacím řízení na střední školy

Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z jazyka českého a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělávání (s výjimkou oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou) povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel příslušné střední školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Ta se může konat i distančním způsobem.

Ředitel může dále rozhodnout o jiném podílu přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než standardně stanoví školský zákon (tj. 60 %, u oboru vzdělávání Gymnázium se sport. přípravou 40%).

Může nastat i případ, že ředitel střední školy rozhodne, že se nebude konat ani jednotná přijímací zkouška, ani školní přijímací zkouška. To by se stalo v případě, pokud

a) tuto možnost si ředitel výslovně vyhradí v jednotlivých kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení (na stránkách jednotlivých škol musí být zveřejněno do 31. 1. 2021).

 b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělávání.

Pokud ředitel rozhodne o nekonání stanovených přijímacích zkoušek (jednotné nebo školní), sdělí tuto informaci na internetových stránkách školy nejpozději do 8. 3. 2021 a nejpozději do 19. 3. 2021 jednotlivým uchazečům o vzdělávání.

Termín podávání přihlášek zůstává v platnosti – do 1. 3. 2021 (i pro osmiletá gymnázia).

V případě nejasností nebo pro potřebu dalších informací mě kontaktujte.

 

Mgr. Pavla Dostálová

Předchozí článek Provoz ZŠ, ŠD a ŠJ od 4.1.2021
Další článek Vysvědčení
Print
225

Theme picker