Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

Provoz ZŠ, ŠD a ŠJ od 4.1.2021

Sdělujeme, že od 4.1. je povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníku. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Provoz školní družiny je umožněn pouze žákům 1. a 2. ročníku. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Dále jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to po domluvě s daným pedagogem.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní stravování

Zařízení školního stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

                                                                               

Mgr. Ivana Látalová

Předchozí článek Informace k provozu školy, ŠD a ŠJ od 21.12.
Další článek Změny v přijímacím řízení na střední školy
Print
332

Theme picker