Informace k provozu školy, ŠD a ŠJ od 21.12.
Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

Informace k provozu školy, ŠD a ŠJ od 21.12.

 

Sdělujeme, že od 21.12. do 23.12. je zakázána osobní  přítomnost žáků ve škole i školní družině.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro ZŠ  není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Dále se v období od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 zakazuje provoz ŠD.

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech bude  školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince 2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332.

Od 23.12. do 3.1. 20201 žáci čerpají vánoční prázdniny. Doufejme, že se ve škole opět setkáme v pondělí 4.1. Děkujeme za spolupráci.

Ředitelství školy přeje všem pohodové prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví.

 

 

                                                                           Mgr. Ivana Látalová

Předchozí článek Olympiáda v českém jazyce
Další článek Provoz ZŠ, ŠD a ŠJ od 4.1.2021
Print
63

Theme picker