Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

Provoz ZŠ od 18.11.

Sdělujeme, že  od 18.11. je  povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ, tj. vzdělávání bude probíhat již ve škole. Je zakázán zpěv a TV. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky 1. a 2. třídy, a to již od 18.11. od 6:00 hod. Tito žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, ale stravu si musí odebrat do jídlonosiče.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, vždy však po domluvě s daným pedagogem (čas a místo).

Předchozí článek Upozornění! Stavební práce!
Další článek Výsledky voleb do Školské rady
Print
288

Theme picker