Návrat k tradicím
SuperUser Account
/ Categories: PROJEKT ŠABLONY 2

Návrat k tradicím

Dne 27. listopadu 2019 proběhl projektový den mimo ŠD pro žáky školní družiny v rámci projektu Šablony II pro ZŠ Mikulovice, okres Jeseník – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00112961. Byl realizován ve SVČ Duha v Jeseníku a byl zaměřen na lidové tradice, zejména na lidovou tvořivost (rukodělné činnosti). Pod vedením pracovnice SVŠ Duha Jeseník Janošťákové a pod vedením vedoucí vychovatelky ŠD Mikulovice Ivy Krajčíkové se 10 žáků seznámilo odborníkem z praxe s výrobou voňavých mýdel a enkaustikou i s historií těchto výtvarných technik. Žáci si vyrobili krásné voňavé svíčky, sami si vybrali vůni a tvar svíčky. Z vytvořených voskových obrázků si někteří vyrobili ještě vánoční přáníčka, tato technika žáky více zaujala.  Mohli si tak vyzkoušet řemesla našich předků. Účastníci projektového dne mimo ŠD si odnesli spoustu dojmů a prožitků. Organizace projektového dne byla zvládnuta bez problému. Prostřednictvím této volnočasové aktivity byly posilovány a rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a k trávení volného času.

Iva Krajčíková

Předchozí článek Kluby pro účastníky ŠD
Další článek Vánoční sen
Print
786

Theme picker