Škola pro život
Olomoucký
      kraj

V pátek 10.3. 2017 měly děti z pátých tříd den věnovaný stromům.

 

Nejprve páťáci ve dvojicích vyplňovali pracovní listy, ve kterých si měli ověřit své znalosti o stromech - tzn. poznat listy a plody, rozdělit je na jehličnaté a listnaté, vypsat jednotlivé části nebo popsat, jak může v lese vyrůst strom, který nikdo nesázel. V další hodině je čekala ukázka z praxe - naši školu navštívil pan Jiří Hastík z firmy Ořezy stromů ze Zlatých Hor. Předvedl dětem veškerou výstroj a vybavení pro práci na stromech, ukázal, jak se dostává až vysoko do korun stromů, jak a čím řeže nebo seká a vysvětlil, co všechno musí člověk umět, aby si takovou prací vydělal na živobytí. V poslední části se děti " stromovým losem" rozdělily na 5 skupin a každý z nich dostal fotgrafie a popis jednoho exotického stromu. Úkolem bylo nastudovat informace a pak je odprezentovat ostatním. Také toto zadání bylo splněno. Na závěr děti vytvořily na podlaze jeden velký strom ze svých těl. Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Jiřímu Hastíkovi za velmi odborný a erudovaný výklad a za ochotu, se kterou za námi ve svém volném čase přijel.

 

stitek den X projektový X stromy

Webdesign by NATAMI Copyright © 2013  JPS. All rights reserved • Mikulovice u Jeseníku • Olomoucký kraj •

Czech Republic • transport • stavby • zateplení • stavební stroje • dlažby • plovoucí podlahy • skladové prostory • jps •

seznam • levně • kuchyně • koupelny • voda • odpady • mikulovice.cz • mikulovice.com • jesenicko • Jeseniky • kanalizace •

Joomla hosting • grafika • správa www • návrh www • internetový obchod • správa sítě • optika • rozpočty • doprava

známky, docházka
obědy - objednávka
jídelníček
pronájem prostor
videa youtube