ŠABLONY II PRO ZŠ MIKULOVICE, OKRES JESENÍK

Identifikace projektu:

 

Název projektu

 

Šablony II pro ZŠ Mikulovice, okres Jeseník​

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Specifický cíl

SC 2/SC 5 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Číslo výzvy

02_18_063

Výzva

Šablony II

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012961

Datum zahájení projektu

01.09.2019

Datum ukončení projektu

31.8.2021

Příjemce podpory
a realizátor projektu

Základní škola Mikulovice okres Jeseník, příspěvková organizace

Hlavní 1, 790 84 Mikulovice

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Ivana Látalová, ředitelka školy

 

Stručný popis projektu:

Realizace projektu je zaměřena na aktivity podporující osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráci pedagogických pracovníků a aktivity rozvíjející ICT. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Cílové skupiny :

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Žáci

 

Investiční priorita:

IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

AKCE PROJEKTU ŠABLONY 2

AKCE PROJEKTU ŠABLONY 2

 • All
 • PROJEKT ŠABLONY 2
More
  Návrat k tradicím 0 PROJEKT ŠABLONY 2
  SuperUser Account

  Návrat k tradicím

  Dne 27. listopadu 2019 proběhl projektový den mimo ŠD pro žáky školní družiny v rámci projektu Šablony II pro ZŠ Mikulovice, okres Jeseník – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00112961. Byl realizován ve SVČ Duha v Jeseníku a byl zaměřen...
  SuperUser Account

  Kluby pro účastníky ŠD

  V rámci projektu Šablony II probíhají od září 2019 další zájmové a rozvojové aktivity ŠD Mikulovice, a to Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her. Čtenářský klub vede vychovatelka Irena Sedláková pravidelně každý týden ve středu...

  No content

  A problem occurred while loading content.

  Previous Next