Prázdninový řečník

SuperUser Account 0 592

Ve čtvrtek 12.9. 2019 proběhla soutěž pro děti z 1. stupně. Ten, kdo se přihlásil, měl za úkol během 3 minut povykládat, jaké byly jeho prázdniny. A mluvit spatra ( neboli bez psané přípravy) celé tři minuty – není zase tak jednoduché…

Ale naši žáci se toho nezalekli a hravě zadaný úkol zvládli. Přišlo celkem 13 řečníků z 1. – 4. třídy a při líčení zážitků nechyběly ani grimasy a smích ☺ Všichni byli oceněni za odvahu drobným dárkem a potleskem.

Zuzana Janíčková 

Poprvé ve škole

SuperUser Account 0 708

V novém školním roce nastoupilo 18 nových prvňáčků s velkým očekáváním. I letos převažuje počet dívek nad chlapci v poměru 12:6. První den přišli i s rodiči. V sále OÚ je na pódiu přivítala paní ředitelka Mgr. Ivana Látalová a všem předala symbolický klíč od školy.

Pan starosta Mgr. Roman Šťastný jim popřál úspěšný start a věnoval jim Pamětní list. Poté i s rodiči přešli do své třídy. Paní učitelka Mgr. Eva Kvapilová se s každým žákem přivítala a dala mu Večerníčka s jeho jménem.

Nikdo se nestyděl, protože si v červnu vyzkoušeli tzv. „Školu nanečisto“. Rodiče dostali základní informace a prvňáci si odnesli nové učebnice, aby si mohli doma prohlédnout co je čeká.

MSRPDŠ připravilo pro prvňáčky po týdnu školy netradiční překvapení. Čekalo na ně „Malování na obličej“ a balíček sladkostí. Žáci měli velký problém vybrat si z tolika možností nějaký obrázek. Jak jim to slušelo můžete posoudit z přiložených fotografií.

Eva Kvapilová

STRÁNKY VE VÝSTAVBĚ

SuperUser Account 0 656

Omluvte prosím dočasné omezení našich webových stránek, v tuto chvíli na stránkách pracujeme, doufáme, že se Vám budou líbit a najdete zde všechny potřebné informace, děkujeme.

First456789101113

Theme picker