První třídní schůzky školního roku 2019/2020

SuperUser Account 0 676

Ředitelství ZŠ zve rodiče na třídní schůzky, které se budou konat dne 3.10.2019. a to od 16:00 hod. Nejdříve se  sejdeme ve školní jídelně, zde budou  předány informace od MSRPDŠ, poté plynule přejdeme do tříd a budeme řešit organizaci školního roku.

Těšíme se na hojnou účast a děkujeme za spolupráci.

  Mgr. Ivana Látalová

Adaptační kurz 6. třídy

SuperUser Account 0 680

Ve dnech 9.-11. 9. 2019 proběhl v Osoblaze povinný kurz pro 6. ročník. Cílem tohoto adaptačního kurzu bylo stmelit kolektiv žáků a seznámit se s novou třídní učitelkou i případnými novými žáky. Program celého kurzu byl plně v režii  etopedek ze střediska výchovné péče Dobrá Vyhlídka v Šumperku. Po celé tři dny se děti společně s třídní učitelkou účastnily zajímavých aktivit a her, které byly založeny na vzájemné spolupráci, prověřovaly naši paměť, ale i smysl pro humor. Trénovali jsme rovněž strategii a logické myšlení při úkolech v lese. Čas jsme tak trávili nejen uvnitř ubytovny, ale i venku v přírodě na čerstvém vzduchu. A aby si děti vyzkoušely i jiné činnosti než jen zábavné hry, musely po oba dny samy sobě nachystat snídani. Nejprve děvčata chlapcům, ve středu tomu pak bylo obráceně. Nutno dodat, že se to oběma skupinám podařilo na výbornou! Tři dny uběhly jako voda, a když nastala středa odpoledne, nikomu z nás se nechtělo domů. I počasí nám docela přálo, a tak nezbývá než konstatovat, že tento kurz jsme si opravdu užili! Velice děkujeme také paní učitelce Janíčkové, vedoucí kurzu, že nám byla po celou dobu velkou prima oporou! :-)

                                                                                   Pavlína Kapustová, třídní učitelka

Nový školní rok 2019/2020

SuperUser Account 0 664

Dne 2.9. 2019 v 8:00 hod. bude  v kinosále OÚ slavnostně zahájen nový šk. rok 2019/2020. Po tomto zahájení  žáci 1. ročníku přejdou s rodiči a třídní učitelkou do své třídy, ostatní žáci školy budou čerpat volno. Ve škole se setkáme v úterý 3.9. Žáci se po prázdninách mohou těšit na  nově vymalované prostory školy, na  opravené 3 učebny a na  zateplení podhledu v prostoru šaten. Dále byly podpořeny a schváleny 2  projekty, takže nás čeká spousta zajímavé práce. Do školy byli přijati 2 noví členové učitelského sboru a od září bude ve škole opět pracovat i školní psycholog. V průběhu září se můžete těšit i na nové  webové stránky školy. Přejeme všem hodně energie a trpělivosti po celou dobu školního roku a budeme se těšit na 1.třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 3.10.2019 v 16:00 hod., nejdříve  v prostorách školní jídelny, poté v jednotlivých třídách.

                                       Mgr. Ivana Látalová

Theme picker