Prázdninový řečník

SuperUser Account 0 593

Ve čtvrtek 12.9. 2019 proběhla soutěž pro děti z 1. stupně. Ten, kdo se přihlásil, měl za úkol během 3 minut povykládat, jaké byly jeho prázdniny. A mluvit spatra ( neboli bez psané přípravy) celé tři minuty – není zase tak jednoduché…

Ale naši žáci se toho nezalekli a hravě zadaný úkol zvládli. Přišlo celkem 13 řečníků z 1. – 4. třídy a při líčení zážitků nechyběly ani grimasy a smích ☺ Všichni byli oceněni za odvahu drobným dárkem a potleskem.

Zuzana Janíčková 

Nový školní rok 2019/2020

SuperUser Account 0 664

Dne 2.9. 2019 v 8:00 hod. bude  v kinosále OÚ slavnostně zahájen nový šk. rok 2019/2020. Po tomto zahájení  žáci 1. ročníku přejdou s rodiči a třídní učitelkou do své třídy, ostatní žáci školy budou čerpat volno. Ve škole se setkáme v úterý 3.9. Žáci se po prázdninách mohou těšit na  nově vymalované prostory školy, na  opravené 3 učebny a na  zateplení podhledu v prostoru šaten. Dále byly podpořeny a schváleny 2  projekty, takže nás čeká spousta zajímavé práce. Do školy byli přijati 2 noví členové učitelského sboru a od září bude ve škole opět pracovat i školní psycholog. V průběhu září se můžete těšit i na nové  webové stránky školy. Přejeme všem hodně energie a trpělivosti po celou dobu školního roku a budeme se těšit na 1.třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 3.10.2019 v 16:00 hod., nejdříve  v prostorách školní jídelny, poté v jednotlivých třídách.

                                       Mgr. Ivana Látalová

Theme picker