Poprvé ve škole

SuperUser Account 0 710

V novém školním roce nastoupilo 18 nových prvňáčků s velkým očekáváním. I letos převažuje počet dívek nad chlapci v poměru 12:6. První den přišli i s rodiči. V sále OÚ je na pódiu přivítala paní ředitelka Mgr. Ivana Látalová a všem předala symbolický klíč od školy.

Pan starosta Mgr. Roman Šťastný jim popřál úspěšný start a věnoval jim Pamětní list. Poté i s rodiči přešli do své třídy. Paní učitelka Mgr. Eva Kvapilová se s každým žákem přivítala a dala mu Večerníčka s jeho jménem.

Nikdo se nestyděl, protože si v červnu vyzkoušeli tzv. „Školu nanečisto“. Rodiče dostali základní informace a prvňáci si odnesli nové učebnice, aby si mohli doma prohlédnout co je čeká.

MSRPDŠ připravilo pro prvňáčky po týdnu školy netradiční překvapení. Čekalo na ně „Malování na obličej“ a balíček sladkostí. Žáci měli velký problém vybrat si z tolika možností nějaký obrázek. Jak jim to slušelo můžete posoudit z přiložených fotografií.

Eva Kvapilová

Nový školní rok 2019/2020

SuperUser Account 0 664

Dne 2.9. 2019 v 8:00 hod. bude  v kinosále OÚ slavnostně zahájen nový šk. rok 2019/2020. Po tomto zahájení  žáci 1. ročníku přejdou s rodiči a třídní učitelkou do své třídy, ostatní žáci školy budou čerpat volno. Ve škole se setkáme v úterý 3.9. Žáci se po prázdninách mohou těšit na  nově vymalované prostory školy, na  opravené 3 učebny a na  zateplení podhledu v prostoru šaten. Dále byly podpořeny a schváleny 2  projekty, takže nás čeká spousta zajímavé práce. Do školy byli přijati 2 noví členové učitelského sboru a od září bude ve škole opět pracovat i školní psycholog. V průběhu září se můžete těšit i na nové  webové stránky školy. Přejeme všem hodně energie a trpělivosti po celou dobu školního roku a budeme se těšit na 1.třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 3.10.2019 v 16:00 hod., nejdříve  v prostorách školní jídelny, poté v jednotlivých třídách.

                                       Mgr. Ivana Látalová

Theme picker