Informace k přijímacím zkouškám

SuperUser Account 0 1122

Žáci 9. třídy + žáci, kteří se hlásí na osmileté gymnázium – sledujte aktuální informace k přijímacím zkouškám na příslušných středních školách.

Zápisové lístky obdržíte po návratu do školy.

Dostálová, vých. poradce

Výuka v době mimořádného opatření proti koronaviru

SuperUser Account 0 1496

Výuka v době uzavření školy pro žáky bude probíhat formou samostudia. Veškeré materiály najdete na webových stránkách školy v záložce "KORONAVIR - VÝUKA". 
Žáci, kteří budou mít zájem o individuální konzultace se spojí emailem s daným vyučujícím (emailové adresy všech vyučujících naleznete v záložce "KONTAKTY" na webu školy).

123456789

Theme picker