Pololetní a jarní prázdniny

SuperUser Account 0 179

Vážení rodiče, milí žáci,

první pololetí školního roku 2019/2020 se chýlí pomalu ke konci, proto několik informací. Dne 30.1.(čtvrtek) obdrží všichni žáci v posledních hodinách jejich výuky Výpis vysvědčení. Tento výpis si žáci nechávají, není třeba jej vracet. Hned v pátek 31.1. čerpají žáci jednodenní  pololetní prázdniny. V tento den bude zajištěn provoz školní družiny, a to od 6:00 hod. do 16:30 hod.

Dále sděluji,  že od pondělí 3.2. do neděle 9.2. byly stanoveny jarní prázdniny. Po celou dobu jarních  prázdnin nebude provoz školní družiny zajištěn. Ve škole se opět setkáme v pondělí 10.2.2020.

Mgr. Ivana Látalová

Vánoční sen

SuperUser Account 0 179

Protože „Sny se plní nejen o vánocích“, rozhodli se žáci ze 3.třídy, že vyrobí v rámci pracovních činností různé vánoční dekorace a dárečky, které následně prodají na vánočním jarmarku a výtěžek věnují na splnění jednoho takového snu. Ke třeťákům se následně přidali další žáci. Vybranou částku z prodeje osobně děti předaly rodičům malého Míši, který do života vstoupil s handicapem. Tyto peníze pomohou při nákupu na rehabilitační a kompenzační pomůcky chlapce. Jsme hrdi na to, že s tímto nápadem přišly děti samotné.

Mgr. Lenka Šťastná

Návrat k tradicím

SuperUser Account 0 223

Dne 27. listopadu 2019 proběhl projektový den mimo ŠD pro žáky školní družiny v rámci projektu Šablony II pro ZŠ Mikulovice, okres Jeseník – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00112961. Byl realizován ve SVČ Duha v Jeseníku a byl zaměřen na lidové tradice, zejména na lidovou tvořivost (rukodělné činnosti).

Iva Krajčíková

Kluby pro účastníky ŠD

SuperUser Account 0 178

V rámci projektu Šablony II probíhají od září 2019 další zájmové a rozvojové aktivity ŠD Mikulovice, a to Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her. Čtenářský klub vede vychovatelka Irena Sedláková pravidelně každý týden ve středu a Klub zábavné logiky a deskových her  vede  vychovatelka Iva Krajčíková každý týden v úterý.

Zároveň od září probíhá tandemové vzdělávání v ŠD ve spolupráci vychovatelky Miroslavy Modlaková  a Ireny Sedlákové. Jde o vzdělávání každého pedagoga. Podrobnější informace sdělíme až po uplynutí pěti po sobě jdoucích měsíců.

 

Iva Krajčíková

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

SuperUser Account 0 311

Koncem listopadu 2019 se na naší škole konala Olympiáda v českém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníků. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 žáků, kteří měli odvahu a chuť ponořit se do nelehkých úkolů vyhlášených Národním institutem pro další vzdělávání. Stejně jako každoročně byly úkoly pro soutěžící dosti obtížné, byť byly letos jednodušší než v letech předchozích.

12345

Theme picker