KOLEČKIÁDA TROCHU JINAK

SuperUser Account 0 8

V říjnu proběhl první projektový den v ŠD v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18­_063/0012961 Šablony II pro ZŠ Mikulovice, okres Jeseník pod názvem KOLEČKIÁDA TROCHU JINAK, který zaměřen na pohybové činnosti a spojený s PVČ (požární výchovné činnosti).

Pozvánka na DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

SuperUser Account 0 0

Dne 21. října 2019 v pondělí pořádá školní družina DÝŇOVÉ SLAVNOSTI v 17:30 hodin na zahradě ŠD.

Jde o tradiční oblíbenou akci pro všechny děti a dospělé v obci i okolí bez omezení věku, dále pro kolektivy z MŠ, ZŠ aj.  Pokud se najdou tvůrci, kteří se pustí do dlabání dýní a výtvory přinesou v pondělí do školní družiny do 17:30 hodin, tak proběhne již 22. ročník výstavy, kde budeme moci spatřit zářící dýně do tmy a kochat se výsledkům všech tvůrců. Bude oceněno 10 nejzajímavějších výtvorů a odměněni všichni tvůrci. Pro děti je připraveno velice pěkné podzimní tvoření pod vedením členek MSRPDŠ. O výborné malé občerstvení se postarají opět členky MSŽ. Těšíme se na Vaši kreativitu a účast.

Hlavní organizátor akce Iva Krajčíková

Podzimní prázdniny

SuperUser Account 0 10

Ředitelství školy sděluje, že v době podzimních prázdnin, které připadají na úterý 29.10. a středu 30.10. 2019 bude provoz školní družiny zajištěn, a to pouze v době od 7:00 hod. do 15:00 hod. Žádáme zákonné zástupce, aby respektovali tuto dobu provozu ŠD.

Mgr. Ivana Látalová

Volno ředitele školy

SuperUser Account 0 12

Oznamujeme, že dle Zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, VŘŠ připadá na 31.10. a 1.11.2019. V tyto dny nebude probíhat výuka a provoz školní družiny nebude zajištěn.

Mgr. Ivana Látalová

Táhneme za jeden provaz

SuperUser Account 0 21

Každoroční krásný závod trojic pořádaný Policií ČR se konal 27.9.2019 v areálu bývalých kasárna a účastnilo se ho 15 žáků 2. stupně. Deštivé počasí neubralo odhodlání žádnému našemu reprezentantovi, dokonce povzbudilo žáky 9. třídy k zisku vynikajícího 1. místa! Ještě jednou gratulujeme, uběhnout 1,5km dlouhou trať v nejlepším čase a zvládnout co nejlépe splnit všechny úkoly bylo náročné. Klobouk dolů!

123

Theme picker