Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

Aktuální informace! výuka 12.10. - 30.10.2020

V návaznosti na usnesení vlády s účinnosti od 12.10. do 25.10.2020 (včetně) se na druhém stupni ZŠ Mikulovice zavádí střídavá výuka.

Od 12.10. - 16.10.2020 výuka ve škole proběhne pro 6. a 7. třídu. V tomto týdnu se budou povinně v distanční formě  vzdělávat třídy
8., 9.A a 9.B. Od 19.10. -23.10.2020 výuka ve škole proběhne pro třídy 8., 9.A a 9.B . Povinně se v distanční formě  v tomto týdnu bude vzdělávat 6. a 7. třída. Vyučování na 1. stupni probíhá dle stálého rozvrhu.

26.10. a 27.10. vyhlašuje MŠMT dny volna pro všechny žáky, v tyto dny je zakázána osobní přítomnost  žáků ve škole. 29.10. a 30.10. jsou pro žáky stanoveny podzimní prázdniny.

 

Školní jídelna – pokyny pro distančně se vzdělávající žáky

Děti, které nastoupí distanční výuku, mají nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny. Oběd je ale  všem těmto žákům automaticky odhlášen, chcete-li oběd pro své dítě, musíte si jej znovu přihlásit na čísle školní jídelny (nejpozději však 11.10.2020 do 17.00 hod.).

Vydání obědů bude organizováno takto: Ráno do 8,00 hod. přinese dítě nebo zákonný zástupce prázdný nosič do školní jídelny. Jídlonosič si bude vyzvedávat v čase od 10.00 do 13.30 hod. ze skříňky ve školní jídelně. Žákům je dle nařízení zakázáno při distanční výuce jíst ve školní jídelně.

Předchozí článek Svět zvířat
Další článek Nová krizová opatření
Print
110

Theme picker