Šarka Hoferková
/ Categories: PROJEKT ŠABLONY 2

Dřevíčková dílnička

Projektový den v ŠD proběhl dne 24. 9. 2020 od 13:30 do 16:30 hodin pod názvem Dřevíčková dílnička, který byl zaměřen zejména na rukodělné činnosti.

Před realizaci jsem oslovila odborníka z praxe paní Ivu Janošťákovou, pracovnici  SVČ Duha Jeseník. Poté několikrát proběhlo společné plánování celého projektového dne, včetně zajištění potřebného materiálu a pomůcek. Na  vycházce v okolí školy jsme s žáky nasbírali den předem různé přírodniny a žáci byli zároveň seznámeni s programem a byli poučeni o BOZ. 

Projektu se zúčastnilo 18 žáků ve věku od 6 do 11 let. Před samotnou výrobou byli žáci seznámeni, že budou tvořit z různých dřevíček, přírodního dřeva i z opracovaného barevného dřeva a z dalších přírodnin drobné dekorace. 

Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých byli seznámeni s pracovními postupy. Někteří žáci vyráběli sluníčka, další rámečky na fotografie a věnce. V průběhu projektového dne odborník z praxe, pedagog komunikovali, spolupracovali a splnili si své úkoly. Účastníci se učili samostatnému řešení úkolů, odpovědnosti, dále rozvíjeli komunikační dovednosti, fantazii, kreativitu a zručnost. Žáci vyrobili krásné dekorace, které si odnesli domů a některé budou zdobit prostory ŠD. 

Reflexe: společně s odborníkem jsme rozebrali projektový den a shodli jsme se, že byl naplánovaný  dobře, žákům se líbil. Organizace proběhla bez problémů. Žákům se tento den líbil.

Prostřednictvím této volnočasové aktivity byly posilovány a rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a k trávení volného času.

Předchozí článek Hrátky s hlínou
Další článek Svět zvířat
Print
178

Theme picker