Šarka Hoferková
/ Categories: PROJEKT ŠABLONY 2

Hrátky s hlínou

Projektový den mimo ŠD proběhl  pod názvem Hrátky s hlínou a byl zaměřen na výrobu ruční keramiky, zejména seznámit se a vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu. Byl realizován ve SVČ Duha v Jeseníku.

Odborníkem nám byla paní Iva Janošťáková, pracovnice SVČ Duha Jeseník. Před realizací proběhlo společné plánování celého projektového dne, včetně zajištění potřebného materiálu a pomůcek.

Pro žáky jsme zvolili výrobu misky na hrnčířském kruhu a výrobu srdíček z keramické hlíny. Žáci byli předem seznámeni s programem a byli poučeni o BOZ. Projektu se zúčastnilo 10 žáků ve věku od 7 do 10 let. Před samotnou výrobou byli žáci seznámeni s historií výroby keramiky a seznámeni s pracovními postupy vybraných technik. Poté byli žáci rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina vyráběla srdíčka různých velikostí a zdobila dle vlastní fantazie a druhá si vyzkoušela práci na hrnčířském kruhu. Skupiny se potom vystřídaly. 

V průběhu projektového dne odborník z praxe, pedagog a účastníci společně navzájem komunikovali, spolupracovali a splnili si své zadané úkoly. Účastníci se učili samostatnému řešení úkolu, komunikační dovednosti, dále rozvíjeli fantazii, kreativitu a zručnost. Žáci si vyrobili na hrnčířském kruhu krásné misky, které nabarvili engobami a zdobili rytím.  Výroba srdíček z plátu hlíny se žákům velmi povedla. Výrobky si žáci odnesli s radostí domů.

Reflexe: Organizace projektového dne byla zvládnutá bez problémů, žáci si vyzkoušeli a naučili nové výtvarné techniky, řemesla našich předků, účastníci si odnesli spoustu dojmů a prožitků. Činnosti žáky bavili,  více je zaujala práce na hrnčířském kruhu. Z této aktivity byli nadšeni a rádi by si toto ještě někdy vyzkoušeli. Prostřednictvím této volnočasové aktivity byly posilovány a rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a k trávení volného času.

Předchozí článek Výuka v pátek 25.9.2020
Další článek Dřevíčková dílnička
Print
168

Theme picker