Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

Výuka žáků 2. stupně základní školy

Od 8. června se počítá s možností dobrovolných konzultací či třídnických hodin pro žáky 2. stupně ZŠ.
Nikoliv však ve formě, jako tomu je u 1. stupňů, ale např. formou příležitostné hodiny, aby měli žáci možnost se před prázdninami
ještě setkat se svými spolužáky či učiteli, popř. mohou probíhat individuální nebo skupinové konzultace, vyzvednutí školních potřeb
či věcí ze šatní skříňky. Nepůjde tedy o každodenní aktivity. Žák, který bud o toto mít zájem se musí nejdříve domluvit s třídním učitelem
či učitelem daného předmětu a ten určí, kdy je možné do školy vstoupit a v jakém časovém rozsahu.
Při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení (formulář  na webu v aktualitě pod výukou 1. stupně).
Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

Příprava žáků 9. tříd ZŠ na přijímací zkoušky v dosavadních neměnných skupinách  probíhá do 7. června.
Od 8. června již tato příprava v dosavadní formě neprobíhá a žáci 9. ročníků se mohou účastnit dobrovolných konzultací
či třídnických hodin spolu s ostatními žáky 2. stupňů ZŠ. Pokud by v jednotlivých případech s přihlédnutím ke konkrétním
okolnostem měla být určitým žákůmnadále poskytována příprava k přijímacím zkouškám, děje se tak ve formě individuálních konzultací.

Nošení roušky žáky ZŠ v situaci, kdy není její nošení požadováno mimořádným opatřením,
je možné pouze po předchozím souhlasu zákonného zástupce.

 

Mgr. Ivana Látalová - ředitelka školy

Předchozí článek Informace pro rodiče žáků nastupujících do školy 25.5.2020
Další článek Ředitelské volno 18.6.2020
Print
619

Theme picker