Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

Informace pro rodiče žáků nastupujících do školy 25.5.2020

Všichni žáci musí nejpozději v den nástupu do školy odevzdat Čestné prohlášení,
jinak NEBUDOU vpuštěni do školy ten, ani jiný následující den.

 

Žáci si přinesou 2 roušky a sáček na hygienické odložení roušky.

Předchozí článek Přijímací zkoušky na střední školy budou 8. a 9. června 2020
Print
49

Theme picker