Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

25.5.2020 Možnost žáků 1. stupně vzdělávat se ve škole

Základní škola bude  zajišťovat vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku, a to od 25.5.
Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.  Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.
Tuto skutečnost nahlásí svému třídnímu učiteli včetně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení (viz. Příloha).

Žáci při cestě do školy, ze školy a ve společných prostorách školy nosí roušky.

 

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Je možné si také nahlásit ve dnech výuky oběd.

Takto organizovaná výuka není povinná. Pro ty, kteří této nabídky nevyužijí, bude i nadále probíhat vzdělávání doma.

Předchozí článek 11.5.2020 Žáci 9. ročníku opět ve škole
Další článek 9. třída
Print
272

Dokumenty ke stažení

Theme picker