Šarka Hoferková
/ Categories: ŠKOLNÍ AKTUALITY

11.5.2020 Žáci 9. ročníku opět ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky ve škole.
Osobní účast žáků ve výuce je dobrovolná, přičemž domácí výuka pokračuje.

Obsahem výuky bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020, tuto skutečnost nahlásí  třídnímu učiteli.
Tomu také předá vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz příloha.)

Žáci při cestě do školy, ze školy a ve společných prostorách školy nosí roušky.

 

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Samotná výuka ve škole bude probíhat každé pondělí, středu a pátek, a to v blocích:

  • od  8:30 hod. do 9:45 hod. to bude výuka českého jazyka
  • od 9:45 hod. do 11:00 hod. se bude vyučovat matematika

Je možné si také nahlásit ve dnech výuky  oběd ve ŠJ, který by byl vydán od 11:00 hod. do 11:30 hod. ve ŠJ.

Předchozí článek Úřední hodiny v ředitelně školy - duben
Další článek 25.5.2020 Možnost žáků 1. stupně vzdělávat se ve škole
Print
164

Dokumenty ke stažení

Theme picker