SuperUser Account
/ Categories: ARCHIV

Janíčková

5. třída - přidávám úkoly do 3.5.!

 

16.4.2020 Nové učivo - 5. třída + 8. třída RJ

 

 

Mgr. Zuzana Janíčková

učivo pro žáky v období uzavření ZŠ – 5. třída: M, ČJ, AJ

 

5. třída

Matematika -  PS  2. díl str. 2, 6, 10, 14, 16, 18

Úlohy, které jsou opravdu nejasné, si vyznačte a společně je probereme potom ve škole.

Procvičujte si určitě písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení jednocifer. i dvojcifer. dělitelem, tam máte mnozí stále velké mezery.

Geometrie – zopakujte si rýsování kružnice, čtverce, obdélníku a trojúhelníků( obecný, rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý) – vše je probráno, máte je v geometrickém sešitě.

 

Český jazyk – PS str. 8 – 15 – slovní druhy - slovesa

Slohová cvičení na str. 10 a 15 nedělejte, napíšeme je společně, až se vrátíte do školy

Určitě si ale zopakujte předchozí slovní druhy – tzn. podstatná jména + jejich vzory, přídavná jména + jejich vzory a také vyjmenovaná slova

Slovesa jsou v učebnici na str. 81 – 95

 

Anglický jazyk  -  zopakujte si 1. - 4. lekci, které jsou probrány – projděte si cvičení v učebnici.

Učebnice str. 50 – vyzkoušejte si test ( revision)  – napište jej na zvláštní papír a ve škola si jej zkontrolujeme.

Nová lekce – str. 52 – Placec, my room – naučit se předložky – už je znáte – viz YouTube – In, on, under song i s ukazováním rukama, jak jsme to dělali společně

Str. 54 – Our house – číst článek.


8. třída

Ruský jazyk – 8. třída

5. lekce – str. 68 – naučit se slovní zásobu

 str. 70 – zopakovat tvary sloves v šedém rámečku, str. 69 – naučit se rusky psát cv. 2.2 – bylo probráno v úterý 10.3. - budeme psát jako písemku

str. 72 – časování slovesa „ rabotať“

str. 73 – záporné věty – cv. 3.5

str. 75 – skloňování osobních zájmen v 1.,2. a 3. pádě – viz zelená tabulka

veškerá probíraná gramatika je v PS uprostřed – tam hledejte, pokud něco nevíte.

Ti, co stále neovládají všechny tvary písmen azbuky – psané i tištěné, se je v období karantény doučí !

Předchozí článek Lužíková
Další článek Bundilová
Print
1314

Theme picker