SuperUser Account
/ Categories: ARCHIV

Bundilová

 

4. díl učiva 2. třída 15.4. do 30.4.2020


Všechny moc zdravím a hlavně vás druháčci. Doufám, že jste si přes Velikonoce odpočinuli a nabrali síly na pokračování .
ČJ – úvod do slovních druhů – je potřeba naučit se, jak jdou slovní druhy za sebou:
1. podstatná jména 6. příslovce
2. přídavná jména 7. předložky
3. zájména 8. spojky
4. číslovky 9. částice
5. slovesa 10. citoslovce
- to určitě už umíte, čeká nás procvičování pracovní sešit str. 21 .
- str. 22 – 23 podstatná jména – jsou to názvy osob – např. maminka, zvířat – lev , věcí – pouzdro
Psaní – str. 21, kluci str. 22, děvčata str. 23, str. 24 - k hodnocení mi pošlete to cvičení, které si myslíte, že se vám nejvíce povedlo ( stačí 1 )
Čtení – čtěte i nahlas
M – str. 24 – procvičování násobení 3
str. 25 - 26– dělení 3
Pro ty co chtějí procvičovat :
www.onlinecviceni.cz
skolakov
ČJS - pracovní sešit str. 60 – 61 hospodářská zvířata
- domácí ptáci str. 62

 

Kdo bude mít zájem procvičit si učivo M, ČJ, nebo si bude chtít popovídat, poradit, přes videohovor . Stačí napsat den, čas a o co má zájem.

 

Mějte se všichni moc fajn a hlavně buďte zdraví. Paní učitelka Martina Bundilová

 


3. díl učiva 2. třída  od 2.4. do 13.4. 2020

ČJ – pracovní sešit str. 18 opakování   dě, tě, ně, bě, pě, vě mě

 • str. 19  , 20  Slovní druhy – úvod do slovních druhů – vypracované zpět nemusíte posílat

písanka –  str. 16 – str. 20  pište po částech, každý den něco

Prosím o poslání těchto stránek :  str. 16 říkanka Prokop, str. 18 říkanka Žirafa, str. 20 Jarní

tyto říkanky budu hodnotit, ostatní stránky posílat nemusíte. Posílat můžete průběžně nebo najednou, tak jak to každému vyhovuje do 13.4.

Můj den – popíšete ve větách co děláte v průběhu dne. Kdo s dětí bude chtít, může doplnit obrázkem. Vypracovanou práci mi pošlete do 13.4.  budu hodnotit jako aktivitu

Začněte ráno až večer    5 – 6 vět.

Čtení – 10 minut hlasité čtení , každý den. Zapisovat nemusíte každý den stačí  2x za týden napsat do obálky. Posílat nemusíte.

Pro děti co se budou nudit :  udělejte si slova na karty, napište si na každou kartu jedno slova   a pak můžete řadit podle abecedy, dělit slova na slabiky nebo nově rozdělit na slovní druhy.

Pokud bude někdo potřebovat poradit se slovními druhy, napište mi, ráda vám pomůžu.

 

M – pracovní sešit str. 19 – 20, 22  dělení 2  - vypracované posílat zpět nemusíte

 • pracovní sešit str. 23 násobení 3
 • procvičujte také rýsování – přímka, úsečka – měření délky

 

Procvičení učiva je možné i přes videohovor, pro ty co mají zájem . Napište mi vždy den, čas a co chcete procvičit.

 

ČJS -  Jaro pracovní sešit str. 58 vypracovanou str. cv. Kašpárek  pošlete zpět budu hodnotit jako aktivitu

Pracovní sešit str. 59

Kdo má možnost a chodí do přírody na procházky, může sledovat jaké rostlinky rostou na jaře, jak se mění přítoda aj.


 

2. díl                2. třída  učivo do 31.3.2020

 

ČJ – opakování a procvičování  - Abeceda – řazení slov podle abecedy ( domácí zvířata , jarní květiny , měsíce, dny v týdnu, jména, sporty  aj. ) – napište si je na papír a pak je seřaďte podle abecedy. Určování počtu  slabiky ( potřebujeme, když dělíme slovo na konci řádku ) . Dělení hlásek ( samohlásky – krátké / dlouhé , souhlásky – tvrdé, měkké , obojetné ) . Párové souhlásky uprostřed a na konci slova . ( b-p, d- t , v-f, z- s, ď – ť , ž – š, h- ch ). Slova souznačná- synonyma , opačná, nadřazená/ podřazená .

Každý den něco z toho, co jsem vám vypsala.

Pracovní sešit str. 16,17  - slabiky bě, pě, vě, mě – také si rozdělte na více dnů

 • pište doma i diktáty – pokud by někdo měl zájem, můžeme se domluvit na den a hodinu a můžeme si napsat diktát přes videohovor

Čtení – pokračovat ve čtení knihy 10 -15 min číst nahlas – zapisovat ( obálky čtení doma ) 1-2 za týden můžete poslat , co jste četli

Psaní – str. 12 – 15  práci si také rozvrhněte, aby to písmo bylo úhledné, čitelné a bez škrtání

Popis jarního obrázku – nakreslete si obrázek o jaru a pak k němu napište 5 vět. Do pátku 27.3. mi to pošlete na email . Práci si ohodnotím.

 

Matematika – procvičujte + /-  do 100 - na papírových mincích ( 15kč + 7 kč = 22kč ) názorně, ukazujte si, můžete si tvořit slovní úlohy.

Mirek má v pokladničce 96kč, Prokop má o 10kč méně. Kolik má Prokop v pokladničce?

Procvičujte rýsování – přímka , polopřímka, úsečka – měření délky ( cm, mm )

Pracovní sešit str. 21 měření na cm, mm

Procvičujte násobky 2 , pracovní sešit str. 17, 18

 

Prvouka – měli jste si zjistit informace o Mikulovicích – starosta, řeka, významná místa, památky, rodáci, pověsti aj. napište mi, co jste zjistili ( název Mikulovice a pak pokračujte ve větách ) pošlte mi to do 30.3. – práci si ohodnotím.

Všichni co jste mi poslali vyrobenou vlajku, máte jedníčku do ČJS za aktivitu .

Zopakujte si lidské tělo – části.

                                        

 

 

2. třída  učivo do 25.3. 2020

 

Český jazyk –   opakovat a procvičovat tvrdé / měkké slabiky – doplňování slov

 • procvičovat   párové souhlásky uprostřed a na konci slov ( p/b, d/t,  ď/ť, f/v, s/z, š/ ž,
 •  pracovní sešit str.14 , 15

Čtení –       doma pravidelně číst 10 min – zapisovat ( obálka čtení doma )

Psaní –        od str. 5 po str. 11

 

Matematika  -  procvičovat rýsování a měření úsečky , rýsování přímky, lomená čára, umět zaznačit bod

 •   procvičovat  + /-  s přechodem přes 10 do 100  i zpaměti
 •   pracovní sešit str. 13 dokončit , str. 14 – 16

 

Prvouka    –      opakovat měsíce ( kalendářní, školní )

 •  dny v týdnu ( kolik je pracovních )
 •  roční období ( měsíce )

   Naše vlast ČR – vlajka , prezident, hlavní město – řeka – pracovní sešit str. 34 – 35

 • zjistit  a napsat informace o Mikulovicích ( slavní rodáci, významná místa , památky , starosta aj. )

 

Všechny informace na webu, školaonlain.

Psát můžete na emailovou adresu : bundilova@mikulovicezs.cz

 

Předchozí článek Janíčková
Další článek Dočkalová
Print
725

Theme picker