SuperUser Account
/ Categories: ARCHIV

Dostálová

4. třída – učivo do 22. 3. 2020
ČESKÝ JAZYK – malý PS strana 50, 51 – pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov
- velký PS strana 36,37 – cv.1, 2, strana 38 cv. 3, 6, 8
- pokračovat v pravidelném čtení nahlas
MATEMATIKA- PS strana 11 ,12, 13 (opakování učiva)
- strana 17 cv.1, 2, 4
ČJS –VLASTIVĚDA - učebnice strana 8- Keltové(přečíst), PS strana 35 (doplnit)
- PŘÍRODOVĚDA – PS strana 33
- učebnice strana 20-28(přečíst), PS strana 34 - 35(doplnit)

Print
976

Dokumenty ke stažení

Theme picker