KOLEČKIÁDA TROCHU JINAK
SuperUser Account
/ Categories: PROJEKT ŠABLONY 2

KOLEČKIÁDA TROCHU JINAK

V říjnu proběhl první projektový den v ŠD v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18­_063/0012961 Šablony II pro ZŠ Mikulovice, okres Jeseník pod názvem KOLEČKIÁDA TROCHU JINAK, který byl zaměřen na pohybové činnosti a spojený s PVČ (požární výchovné činnosti). Žáci byli předem seznámeni s programem, co je čeká a byli poučeni o BOZ. Od 13:15 se začali scházet žáci u ŠD se svými vozidly ke startu. Někteří žáci si vozidla nazdobila a někteří žáci si vyrobili vůz dle vlastní fantazie. Zaregistrovali se a poté absolvovali jízdu zručnosti podle věkových kategoriích. O bezpečnost na cestách se postarali hasičské hlídky. Zúčastnilo se celkem 30 žáků ve věku od 6 do 11 let. Přišli se podívat také někteří rodiče. Jízdy s překážkami zvládli a do cíle dojeli všichni v pořádku. V průběhu projektového dne odborník z praxe, pedagog a účastníci společně navzájem komunikovali, spolupracovali a plnili si své úkoly. Účastníci se učili samostatnému řešení úkolů, odpovědnosti, dále rozvíjeli komunikační dovednosti a pohybové dovednosti. V cíli je čekalo překvapení od hasičů v podobě nafoukané bílé pěny, ve které si žáci zařádili. Poté následovaly malé ukázky hasičů z jejich odborné činnosti. Žáci si mohli vyzkoušet hašení, prohlédnout celý hasičský vůz, vyzkoušet uniformu, práci z vysílačkami atd. Při rozhovorech s hasiči jsme se dozvěděli mnoho informací, které uplatníme v životě. Po splnění všech úkolů následovaly zábavné pohybové aktivity a to všechny v podobě koleček a na závěr kolo štěstí s odměnami, také ve tvaru koleček. Měli zajištěno malé občerstvení i pití. Všichni účastníci obdrželi medaili (kolečko Fidorky) a drobné ceny a někteří ještě speciální odměnu za kreativitu. Žákům se projektový den líbil, akce se vydařila. Děkuji všem za pomoc při organizaci, protože vše proběhlo bez problémů a žáci si odnesli spoustu dojmů a prožitků. Dostali jsme pochvalu i od rodičů. Prostřednictvím této volnočasové aktivity byly posilovány a rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů a k trávení volného času. Iva Krajčíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Předchozí článek Táhneme za jeden provaz
Další článek DÝŇOVÉ SLAVNOSTI
Print
1164

Theme picker